Informacja o wynikach naboru na stanowisko: od specjalisty do starszego specjalisty w Bio Laboratorium PPNT Gdynia

Gdynia, 29.06.2022
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: 
od specjalisty do starszego specjalisty w Bio Laboratorium PPNT Gdynia
 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, informuje o zakończeniu naboru na stanowisko od specjalisty do starszego specjalisty w Bio Laboratorium PPNT Gdynia.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:

Panią Anetę Pułtorak, zam. w Gdyni

Wybrana kandydatka posiada wykształcenie wyższe i kilkuletni staż pracy w laboratorium badawczym. W znacznym stopniu opanowała techniki laboratoryjne stosowane w mikrobiologii, umie stosować metody znormalizowane oraz zna zasady opracowania nowych metod badawczych. Pani Aneta ukończyła studia podyplomowe studia podyplomowe z zarządzania jakością i jest świadoma wymagań stawianych na stanowisku starszego specjalisty. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w sposób interesujący przedstawiła swoje umiejętności i doświadczenie, wykazując się jednocześnie swobodą wypowiedzi i łatwością nawiązywania kontaktów.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka sprawiała wrażenie osoby, która ma w pełni zgodne z naszym wyobrażenie na temat specyfiki i charakteru pracy na tym stanowisku również w aspekcie pracy zespołowej.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje osobowe kandydatki w pełni odpowiadają zadaniom przypisanym stanowisku, będącym przedmiotem naboru.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Ewa Liniewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Liniewska
Data wytworzenia informacji: 29.06.2022
Data udostępnienia informacji: 29.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2022 13:14 Dodanie informacji Ewa Liniewska