Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA, INSPEKTORA W DZIALE INŻ.TRANSPORTU - STANOWISKO DS MODELOWANIA

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze
na stanowisko: PODINSPEKTORA, INSPEKTORA W DZIALE INŻYNIERII TRANSPORTU - STANOWISKO DS MODELOWANIA.

1)    nie wyłoniono kandydata
 
Zastosowane metody i techniki naboru      
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów,
- rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru
Komisja Konkursowa Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że na stanowisko:  PODINSPEKTORA, INSPEKTORA w Dziale Inżynierii Transportu – Stanowisko ds. Modelowania Ruchu  w ZDiZ,  podjęła decyzję o zakończeniu naboru bez wskazania kandydata.
Postanowiono ponownie przeprowadzić nabór na stanowisko: inspektora w Dziale Inżynierii Transportu – Stanowisko ds. Modelowania Ruchu w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Karmoliński
Data wytworzenia informacji: 30.06.2020
Data udostępnienia informacji: 30.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2020 15:50 Korekta Maciej Karmoliński
01.07.2020 15:46 Korekta Maciej Karmoliński