Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA, INSPEKTORA W DZIALE INŻYNIERII TRANSPORTU.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze
na stanowisko: PODINSPEKTORA, INSPEKTORA W DZIALE INŻYNIERII TRANSPORTU.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
Agnieszka CHYLEWSKA  – zamieszkała w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru: 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW ORAZ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani inż. Agnieszka Chylewska ukończyła Politechnikę Gdańską Wydział Inżynierii Lądowej  i Środowiska, kierunek transport w specjalności systemy transportowe z wynikiem celującym oraz nadal kontynuuje naukę na studiach magisterskich.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną oraz znajomością zagadnień występujących w ZDiZ.
Biegle obsługuje komputer, programy biurowe i specjalistyczne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Karmoliński
Data wytworzenia informacji: 30.06.2020
Data udostępnienia informacji: 30.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2020 15:48 Korekta Maciej Karmoliński