Wypłata diet dla mężów zaufania

Zgodnie z art. 103aa ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Dieta może zostać wypłacona wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

Przewodniczący obwodowych komisji wyborczych prowadzili ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydawali zaświadczenia mężom zaufania, którzy spełnili powyższe warunki.

Wypłata diet dla mężów zaufania będzie odbywać się na podstawie dostarczonego do Urzędu Miasta Gdyni wniosku o wypłatę diety (do pobrania), do którego należy załączyć zaświadczenie, o którym mowa wyżej oraz zaświadczenie  wystawione przez właściwy komitet wyborczy potwierdzające, że z jego ramienia wykonywał obowiązki męża zaufania. W przypadku braku takiego zaświadczenia (gdy zostało przekazane przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej) należy złożyć pisemne oświadczenie, w którym mąż zaufania wskaże komitet, który reprezentował. 

Brak zaświadczenia spowoduje odmowę wypłaty diety.

Zgodnie z art. 103aa § 7 Kodeksu Wyborczego wypłata diety następuje w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wypłata diet nastąpi na wskazane numery kont. Mężowie zaufania, którzy spełnili powyższe kryteria, a nie podali informacji o numerze konta, odbierają diety w kasie w Centrum Obsługi Mieszkańca w Rivierze ul. Kazimierza Górskiego 2 w godzinach 10:00- 18:00 od poniedziałku do soboty - w ciągu 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Salamucha-Majewska
Ostatnio zmodyfikował: Marlena Brygiert
Data wytworzenia informacji: 18.10.2023
Data udostępnienia informacji: 18.10.2023
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.10.2023 08:03 Aktualizacja treści Marlena Brygiert
20.10.2023 13:45 Korekta Sybilla Stolarczyk
20.10.2023 13:43 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
18.10.2023 13:11 Dodanie informacji Anna Salamucha-Majewska