Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z § 6 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 21 września 2018 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta Gdyni (od 8.00 do 16.00).


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: _Anna Kosno
Ostatnio zmodyfikował: Anna Salamucha-Majewska
Data wytworzenia informacji: 27.08.2018
Data udostępnienia informacji: 27.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2018 13:46 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
18.09.2018 13:25 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska