Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych w Gdyni

AKTUALIZACJA:

Informujemy, że liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych nie przekroczyła liczb wskazanych w § 1 poniższej informacji Komisarza Wyborczego w Słupsku I, wobec czego losowanie nie odbędzie się.Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I o możliwości zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych w Gdyni

 

Na podstawie art. 182 § 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.), w związku z brakiem wystarczającej liczby kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w Gdyni, informuje się o możliwości zgłaszania przez pełnomocników wyborczych dodatkowych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 26 września 2018 r. do godz. 16.00, w pok. 216 Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Pełnomocnicy wyborczy mogą zgłaszać następującą liczbę osób: (kolumny oznaczają: nr obwodu / rodzaj komisji / liczbę osób brakujących do liczby 9)
1              ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   3
2              ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   3
3              ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   4
4              ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    3
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
5              ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    3
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
6              ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
7              ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
8              ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   4
9              ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    7
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
10             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
11             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
12             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
13             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    3
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   4
14             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
15             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
16             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
17             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
18             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   4
19             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
20             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   4
21             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
22             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
23             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
24             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
25             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
26             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
27             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
28             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
29             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   4
30             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   4
31             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
32             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
33             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
34             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
35             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    3
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
36             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
37             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
38             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    3
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
39             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
40             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
41             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    3
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
42             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
43             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
44             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
45             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
46             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
47             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
48             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
49             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
50             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
51             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
52             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
53             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
54             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
55             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
56             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    7
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
57             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   4
58             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
59             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
60             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   3
61             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
62             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
63             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
64             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
65             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
66             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
67             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
68             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
69             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
70             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
71             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
72             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
73             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
74             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   4
75             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
76             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
77             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
78             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
79             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
80             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
81             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   4
82             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
83             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
84             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
85             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
86             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
87             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
88             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
89             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
90             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
91             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
92             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
93             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
94             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
95             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
96             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
97             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    7
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
98             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    7
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
99             ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
100           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
101           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    7
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
102           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
103           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
104           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
105           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
106           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
107           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
108           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    7
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
109           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    5
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   5
110           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    7
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
111           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   7
112           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
113           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    6
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
114           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    7
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   6
115           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   3
116           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   1
117           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    1
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   3
118           ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie                    4
                ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie                   3

Członkowie obwodowych komisji wyborczych zostaną wyłonieni w drodze publicznego losowania, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godzinie 11.00 w salach 105 (losowanie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie) oraz 105a (losowanie członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie) Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Anna Salamucha-Majewska
Data wytworzenia informacji: 24.09.2018
Data udostępnienia informacji: 24.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.09.2018 09:50 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska