Informacja o wynikach naboru na stanowisko: od podinspektora do specjalisty w Dziale Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości- Strefa Startup Gdynia


Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, informuje o zakończeniu naboru na stanowisko od podinspektora do specjalisty w Dziale Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości – Strefa Startup Gdy-nia.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:

Panią Magdalenę Stalewską, zam. w Gdyni

Wybrana kandydatka posiada wykształcenie wyższe i wymagany staż pracy, w tym w obszarze zadań określonych w zakresie obowiązków, wskazanych w naborze.

Pani Magdalena Stalewska w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w sposób czytelny i rzeczowy przedsta-wiła swoje dotychczasowe doświadczenie i umiejętności w kontekście zadań przypisanych do stanowi-ska będącego przedmiotem naboru, wykazała się swobodą wypowiedzi, łatwością nawiązywania kon-taktów oraz bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka sprawiała wrażenie osoby, która ma w pełni zgodne z naszym, wyobrażenie na temat specyfiki i charakteru pracy na tym stanowisku również w aspekcie pra-cy zespołowej, przy jednoczesnym dużym poziomie samodzielności.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje osobowe kandydatki w pełni odpowiada-ją zadaniom przypisanym stanowisku, będącym przedmiotem naboru.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Ewa Liniewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Liniewska
Data wytworzenia informacji: 31.03.2021
Data udostępnienia informacji: 31.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2021 08:17 Dodanie informacji Ewa Liniewska