Informacja o środowisku i jego ochronie

W związku z art. 23 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 1235 ze zmianami) Laboratorium Innowacji Społecznych będące jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni publikuje w Internecie, na ogólnopolskiej stronie Ministerstwa Środowiska karty informacyjne prowadzonych postępowań. Wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186/2010 poz. 1249).

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Laboratorium+Innowacji+Spo%C5%82ecznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Data wytworzenia informacji: 05.04.2017
Data udostępnienia informacji: 05.04.2017