Indywidualna interpretacja podatkowa- Opłata za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji oraz została wydana w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny.

Przedstawiona w interpretacji analiza przepisów art. 6c ust 1, 6i ust. 1 pkt 1, 6m ust 1  ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U 2017, poz. 1289 ze zm.) oraz art. 7, art. 12 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 40) potwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy odnośne braku obowiązku podatkowego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do działkowca nielegalnie zamieszkującego na terenie ogrodów działkwych, jest prawidłowe.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do pobrania

Indywidualna interpretacja podatkowa- Opłata za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - do pobrania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 31.10.2014
Data udostępnienia informacji: 06.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2018 12:24 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
05.06.2018 12:20 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
05.06.2018 12:17 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.03.2015 10:30 Korekta Małgorzata Gdaniec
06.03.2015 14:15 Korekta Małgorzata Gdaniec
06.03.2015 14:14 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec