Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - ul. Gniewska 18

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Gniewskiej 18 w Gdyni

 

PNL.6826.1.2017.ASz

Gdynia, dnia 06 września 2017r


 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia


Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia, że postanowieniem z dnia 06.09.2017r., zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Gniewskiej 18 w Gdyni, do czasu przedłożenia dokumentu poświadczającego prawa do spadku po dotychczasowym współwłaścicielu lokalu nr 4.


Strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem w dniach przyjęć interesantów, tj. w poniedziałki w godz. 12:00 – 16:00, w środy w godz. 13:00 – 16:00, w piątki w godz. 8:00 – 10:30. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pok. nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (http://gdynia.pl/bip/zawiadomienia-o-przeksztalceniu-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci,7259).

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło jego obwieszczenie.
 
 Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, organ który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 06.09.2017
Data udostępnienia informacji: 06.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.12.2017 10:47 Aktualizacja treści Paulina Grześ
07.12.2017 15:35 Korekta Michał Kowalski
07.12.2017 14:29 Aktualizacja treści Paulina Grześ
07.12.2017 14:29 Aktualizacja treści Paulina Grześ
07.11.2017 14:04 Aktualizacja treści Paulina Grześ