Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Gniewskiej 18 w Gdyni
 
PNL.6826.1.2017.OC                                                                                  Gdynia, 03 stycznia 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniu 02 stycznia 2020 r. wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gniewskiej 18.

Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Odpis decyzji może zostać udostępniony stronie postępowania w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o wydanie odpisu.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 28 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu:
https://www.gdynia.pl/bip/gniewska-18,7467/decyzja-umarzajaca,545993
 
Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie o jej wydaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Adriana Kątnik
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 03.01.2020
Data udostępnienia informacji: 03.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.01.2020 15:16 Dodanie informacji Adriana Kątnik