Witomino - Zielona Stacja. Wytyczne projektowe dla przestrzeni publicznych

Zachodnia część dzielnicy Witomino-Radiostacja jest jednym z sześciu podobszarów rewitalizacji wyznaczonych Uchwałą nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 roku oraz objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2023.

Osiedle jest przykładem typowego monofunkcyjnego osiedla mieszkaniowego charakteryzującego się zabudową prefabrykowaną, głównie w formie pięciokondygnacyjnej wieloklatkowej, galeriowej i hotelowej, w której zlokalizowane są lokale prywatne oraz lokale składające się na mieszkaniowy zasób gminy. W strukturze osiedla wyróżnić można również zabudowę mieszkaniową w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. Intensywny rozwój dzielnicy rozpoczął się w latach ‘60 ubiegłego wieku. Realizowane ówcześnie przy ulicy Rolniczej budynki przyjmowały charakter innowacyjnych projektów oszczędnościowych, w których jedna klatka schodowa służyła obsłudze dwóch, połączonych ze sobą wyłącznie klatką schodową odrębnych budynków. Od wspólnej klatki schodowej odbiegały z kolei zewnętrzne ciągi komunikacji w formie otwartych galerii. W przestrzeni osiedla przy ulicy Chwarznieńskiej utworzone zostały ponadto tzw. hotelowce, czyli budynki posiadające wspólną klatkę schodową dla całego bloku.

Przestrzeń osiedla jest zagospodarowana monotonnie, nieefektywnie i niefunkcjonalnie, a w związku z jej niedostosowaniem do obecnych wymagań mieszkańców, jest ona również zawłaszczana przez ruch samochodowy. Obniżanie jakości przestrzeni jest jedną z przyczyn pogarszającej się oceny jakości zamieszkiwania w obrębie osiedla. Coraz niższa ocena przekłada się z kolei na wewnętrzne migracje oraz wyprowadzanie się tych mieszkańców osiedla, których podstawowe potrzeby życiowe, pomimo stosunkowo dobrej lokalizacji na mapie miasta, pozostają niezaspokojone.

Jakość przestrzeni publicznej w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja będzie mogła zostać podniesiona poprzez szereg działań inwestycyjnych, które zaplanowane zostały w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026. Wskazówki dla zmian przestrzeni publicznej określają wytyczne, które stworzone zostały przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej przy czynnym udziale mieszkańców tej dzielnicy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Konrad _Młynarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Konrad Młynarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.07.2017
Data udostępnienia informacji: 01.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2018 12:33 Inne Konrad Młynarczyk
01.08.2017 10:10 Inne Konrad Młynarczyk
01.08.2017 10:07 Aktualizacja treści Konrad Młynarczyk