Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu RewitalizacjiOGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Na podstawie art. 17 ust 2 pkt 1 oraz w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXI/497/16 z dnia 25 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni.

Gminny Program Rewitalizacji sporządzany jest dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gdyni, tj. dla następujących podobszarów:
  1. część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków,
  2. część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza,
  3. część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego,
  4. część dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku,
  5. część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu,
  6. zachodnia cześć dzielnicy Witomino – Radiostacja.
Zainteresowani mogą składać, za pomocą formularza, propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla każdego z powyższych terenów.

Wypełnione formularze należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. mailowo na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych w Pomorskim Parku Naukowo -Technologicznym, Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia, budynek IV, I piętro, pokój 103 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00-16.00

Nie będą rozpatrywane wnioski:
a) z datą wpływu po dniu 30 czerwca 2016 r.,
b) bez danych kontaktowych,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Paweł _Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Konrad Młynarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.06.2016
Data udostępnienia informacji: 08.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2018 12:44 Inne Konrad Młynarczyk
23.03.2018 12:42 Inne Konrad Młynarczyk
06.12.2016 20:29 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
08.06.2016 12:18 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
08.06.2016 11:43 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski