Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: -

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Numer telefonu:
58 668-85-35

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1. Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
2. Załączniki:
- oryginały dokumentów stanowiących podstawę zmiany

OD DNIA 13.03.2020 ROKU DO ODWOŁANIA,
Wnioski należy składać:
1.    drogą pocztową na adres UM Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Katastru Nieruchomości, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
2.    Podpisane bezpłatnym profilem zaufanym (założonym zdalnie, zweryfikowanym także zdalnie (bez wychodzenia z domu) przez bank, w którym mamy konto):
- przez urząd cyfrowy    https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/
- przez skrzynkę podawczą ePUAP. Adres naszej skrzynki to: /75ci82jswn/skrytka
3.    w budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, poprzez „wrzutkę”. Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach.

Zgodnie z  art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioski przesłane tylko drogą mailową nie będą realizowane.
Sposób załatwienia sprawy: 1. Wprowadzenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków
2. Zawiadomienie właściciela/władającego o wprowadzeniu zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz.2000) – tzn. niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie dłużej jednak niż 30 dni.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990)
Inne informacje: Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków składa się w przypadkach niezgodności pomiędzy ewidencją gruntów, a stanem faktycznym:
- zmiany właściciela / współwłaściciela / użytkownika wieczystego (wniosek właściciela, oryginał zawiadomienia z Ksiąg Wieczystych lub aktualny odpis z Ksiąg Wieczystych)
- uaktualnienie adresu zamieszkania / do korespondencji, nr PESEL, nr REGON (wniosek właściciela)

Osoby figurujące w ewidencji gruntów i budynków stosownie do art. 22, ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021 poz. 1990) zobowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Katarzyna _Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 23.03.2017
Data udostępnienia informacji: 23.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2023 22:40 Aktualizacja treści Beata Pukło
27.04.2023 22:15 Aktualizacja treści Beata Pukło
30.01.2023 14:13 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
15.09.2021 12:44 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
04.01.2021 12:31 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
03.11.2020 08:45 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
03.11.2020 08:44 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
12.10.2020 14:10 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
12.10.2020 14:08 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
06.08.2020 13:34 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
23.01.2019 11:24 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
23.01.2019 11:22 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
13.06.2018 12:04 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska