Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, kopii mapy ewidencyjnej

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: -

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Numer telefonu:
58 668-85-17
58 668-88-54
58 668-85-40
58 668-88-70

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu / kopii mapy ewidencyjnej.
2. załączniki:
- dokument tożsamości do wglądu
- pełnomocnictwo (w przypadku osób prawnych oraz nie działających osobiście)
- dokument potwierdzający interes prawny
Sposób załatwienia sprawy: OD DNIA 13.03.2020 ROKU DO ODWOŁANIA,
Wnioski należy składać:
1.    drogą pocztową na adres UM Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Katastru Nieruchomości, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
2.    Podpisane bezpłatnym profilem zaufanym (założonym zdalnie, zweryfikowanym także zdalnie (bez wychodzenia z domu) przez bank, w którym mamy konto):
- przez urząd cyfrowy    https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/
- przez skrzynkę podawczą ePUAP. Adres naszej skrzynki to: /75ci82jswn/skrytka
3.    w budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, poprzez „wrzutkę”. Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach
4.    za pośrednictwem paczkomatu na terenie miasta Gdyni https://urzad24.inpost.pl/umgdynia
5.    za pośrednictwem Portalu Interesanta dostępnego pod adresem https://nasze.miasto.gdynia.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO
instrukcja korzystania z portalu dostepna pod adresem https://nasze.miasto.gdynia.pl/dokuweb/doku.php?id=nowywebewid:portal_interesantaZgodnie z  art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioski przesłane drogą mailową nie będą realizowane.
Opłaty: Opłaty za dokumenty należy dokonać po otrzymaniu od pracownika Urzędu dokumentu obliczenia opłaty (DOO)
1. Przelewem na konto na podstawie otrzymanej informacji o opłacie za wykonanie wypisów i wyrysów , kopii mapy ewidencyjnej -
Nr konta: 94 1440 1026 0000 0000 0033 5018
2. Pełnomocnictwo opłata skarbowa - 17 zł.

Opłaty skarbowe w oddziale PKO Bank Polski S.A. w sali 27 (parter) lub przelewu na konto na podstawie otrzymanej informacji o opłacie -
Nr konta: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Wysokość opłat za dane z operatu ewidencyjnego określa Załącznik do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kopia mapy ewidencyjnej:
- format A4
- format A3
- format A2
- format A1
- format A0
Czas załatwienia sprawy: Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego – tzn. niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie dłużej jednak niż 30 dni.
Tryb odwoławczy: Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Inne informacje: Wyrysy i wypisy wydawane są na żądanie właścicieli, władających oraz osób, które wykażą swój interes prawny.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karol Koss
Wprowadził informację: Katarzyna _Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Bałakier-Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 22.03.2017
Data udostępnienia informacji: 22.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2023 13:35 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
05.04.2023 12:43 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
24.03.2023 14:35 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 13:33 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
30.01.2023 14:00 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
12.01.2023 12:12 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
13.12.2022 13:29 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
13.12.2022 13:16 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
23.11.2022 09:54 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
20.06.2022 13:13 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
28.02.2022 11:03 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
18.02.2022 13:45 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
18.02.2022 13:45 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
18.02.2022 12:58 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
18.02.2022 12:57 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
18.02.2022 12:48 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
15.10.2021 09:27 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
15.10.2021 09:26 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
15.09.2021 12:37 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
15.09.2021 12:36 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
15.09.2021 12:35 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
20.08.2021 12:05 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
05.01.2021 10:16 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
04.01.2021 12:20 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
31.12.2020 09:15 Dodanie informacji Urszula Bałakier-Lewandowska
31.12.2020 08:15 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
03.11.2020 08:28 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
12.10.2020 14:50 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
06.08.2020 13:06 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
06.08.2020 12:30 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
06.08.2020 12:18 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
06.08.2020 12:17 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
06.08.2020 11:28 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
02.01.2020 10:04 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
02.01.2020 08:45 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
20.12.2019 11:39 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
05.07.2019 15:14 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
05.07.2019 13:13 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
05.07.2019 12:55 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
23.01.2019 11:13 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
22.01.2019 15:48 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
25.05.2018 14:24 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
25.05.2018 14:24 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
17.11.2017 14:05 Zmiana załącznika Katarzyna Jankowska
09.11.2017 11:06 Zmiana załącznika Katarzyna Jankowska
30.10.2017 11:13 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
10.04.2017 13:09 Korekta Michał Kowalski