Ustalenie numeracji porządkowej budynku

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 305

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-88-58
58 668-88-55

Fax: 58 66 88 502
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku.
Budynek będący przedmiotem wniosku o ustalenie numeru porządkowego należy wskazać na załączniku graficznym, którym może być:
- kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub
- kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.
Sposób załatwienia sprawy: - zawiadomienie strony o ustaleniu numeru porządkowego
- dokonanie wpisu w ewidencji gruntów i budynków
- zawiadomienie organu meldunkowego o ustaleniu numeru porządkowego
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 09 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz. U. poz. 125)
Inne informacje: Numer porządkowy może być ustalony na wniosek właściciela nieruchomości lub innego podmiotu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków.
Urząd Miasta nie składa wniosku o wpis w księdze wieczystej.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.06.2020 08:27 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
08.08.2019 13:40 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.04.2019 09:18 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
05.12.2018 09:30 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
05.12.2018 09:25 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
14.06.2018 10:03 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
02.11.2017 12:43 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
07.06.2017 12:33 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
23.03.2017 08:44 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska