Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 313

W dniach:
Poniedziałek- Piątek: 8:00-16:00

Numer telefonu:
58 668-85-51
58 668-85-48
58 668-85-49

Fax: -
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
Załączniki:
- 2 egzemplarze planu sytuacyjnego sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z rysunkiem proponowanego usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
- dowód uiszczenia opłaty (po otrzymaniu dokumentu naliczenia opłaty).
Sposób załatwienia sprawy: I.
1. Złożenie wniosku poprzez Portal Projektanta.
2. Przeprowadzenie Narady koordynacyjnej poprzez Portal Narad Koordynacyjnych.
3. Wydanie Odpisu Protokołu z narady koordynacyjnej wraz załącznikiem graficznym  poprzez Portal Projektanta.
 II.
1. Złożenie wniosku w formie tradycyjnej.
2. Przeprowadzenie Narady koordynacyjnej poprzez Portal Narad Koordynacyjnych.
3. Wydanie Odpisu Protokołu z narady koordynacyjnej wraz załącznikiem graficznym w formie tradycyjnej.

Dokumentację należy składać:
1. Poprzez Portal Projektanta
Dzięki e-usłudze projektant może złożyć on-line wniosek o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
https://nasze.miasto.gdynia.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO
2. Drogą pocztową na adres UM Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
3. W budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, poprzez „wrzutkę”. Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach.
Opłaty: Zgodnie z dokumentem naliczenia opłaty.
Czas załatwienia sprawy: 30 dni
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Inne informacje: Do wniosku należy dołączyć plik w formacie: DXF 2000
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Ryngwelska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.04.2023 10:03 Zmiana załącznika Aleksandra Ryngwelska
04.04.2023 14:21 Zmiana załącznika Aleksandra Ryngwelska
04.04.2023 14:03 Aktualizacja treści Aleksandra Ryngwelska
11.03.2022 10:00 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
29.09.2021 07:26 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
29.09.2021 07:16 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
03.09.2021 10:30 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
16.04.2021 07:43 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.01.2021 09:54 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
07.08.2020 10:17 Aktualizacja treści Marta Drygała
19.06.2020 08:28 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
08.08.2019 13:41 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.04.2019 13:13 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
21.06.2018 13:50 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
18.06.2018 13:15 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
25.05.2018 13:51 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
14.02.2018 11:08 Korekta Aleksandra Drozdowska
30.10.2017 11:04 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.10.2017 10:42 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
12.04.2017 11:44 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
23.03.2017 08:45 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
22.03.2017 08:22 Korekta Aleksandra Drozdowska
20.03.2017 12:40 Korekta Aleksandra Drozdowska