Aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: pokój 315, III piętro- obsługa interesantów

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Numer telefonu:
58 668-85-35

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek właściciela ze wskazaniem w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów
i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy/wnioskodawców i dotyczy:
- zmiany użytku  
- zmiany powierzchni działki
- pomiaru powykonawczego budynku
- zmiany funkcji budynku (dodatkowo zaświadczenie o zmianie funkcji budynku, wydane przez Wydział Architektury)

miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna - hol główny w godz. 7:00-17:00
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek poprawny pod względem formalnym:
1. Wprowadzenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków.
2. Zawiadomienie właściciela/władającego o wprowadzeniu zmian do operatu ewidencji gruntów.

Wniosek niepoprawny pod względem formalnym:
1. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania.
2. Wydanie decyzji administracyjnej.

Brak podpisu wszystkich stron spowoduje, że aktualizacja bazy ewidencyjnej nastąpi w drodze postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji,
co wydłuży proces aktualizacji co najmniej o 2 miesiące (art. 24 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia do Referatu Katastru Nieruchomości
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019r. poz. 393).
Ustawa Z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartoraficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 782)
Inne informacje: Szczegółowe informacje, jak wypełnić arkusz danych ewidencyjnych budynku znajdują się w załączonej karcie informacyjnej.

Osoby figurujące w ewidencji gruntów i budynków stosownie do art. 22, ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zobowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 315 (III piętro) w godz. 8:00-14:30.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Katarzyna _Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Bałakier-Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 21.03.2017
Data udostępnienia informacji: 21.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.08.2020 13:09 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
05.07.2019 14:17 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
05.07.2019 13:57 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
22.01.2019 14:48 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
17.08.2018 08:33 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
14.06.2018 14:36 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
30.10.2017 11:18 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
12.04.2017 08:47 Korekta Michał Kowalski
21.03.2017 15:20 Dodanie informacji Katarzyna Jankowska