Gdyńskie Centrum Kontaktu

Osoba kierująca komórką: Kierownik Piotr Wiśniewski
Adres: ul. Świętojańska 141, 81-404 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 626-26-26
E-mail: kontakt@gdynia.pl
Do zadań Gdyńskiego Centrum Kontaktu należy informowanie o sprawach, którymi zajmują się miejskie jednostki organizacyjne, w szczególności Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Zieleni. W szczególności do zadań Gdyńskiego Centrum Kontaktu należy:

1) Informowanie interesantów o:
a) miejscu załatwienia danej sprawy;
b) wymaganych dokumentach;
c) sposobie załatwienia sprawy;
d) drukach i opłatach związanych z załatwieniem sprawy;
e) czasie załatwienia sprawy;
f) trybie odwoławczym;
g) wpływających dokumentach;
h) wydarzeniach, akcjach, programach dla mieszkańców organizowanych w mieście;
i) danych zawartych na stronach internetowych Gdyni.

1a) prowadzenie stacjonarnego punktu informacyjnego dla interesantów w budynku Urzędu Miasta Gdyni;

2) łączenie rozmów do pracowników Urzędu (prowadzenie centrali telefonicznej);

3) przeprowadzanie badań ankietowych, np: typu CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny);

4) koordynowanie opracowania treści do baz wiedzy, w tym do bazy wiedzy Gdyńskiego Centrum Kontaktu, do kart usług w Biuletynie Informacji Publicznej i platformie Cyfrowy Urząd Miasta Gdyni;

5) nadzór nad platformami: Cyfrowy Urząd Miasta Gdyni i Wirtualny Urzędnik oraz nad aplikacją mobilną Gdynia.pl,

6) prowadzenie spraw (w tym redakcja oraz kontrola treści i formy) Biuletynu Informacji Publicznej oraz koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni w zakresie przygotowywania materiałów i ich edycji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 06.06.2017
Data udostępnienia informacji: 23.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2019 15:20 Korekta Michał Kowalski
28.02.2019 15:19 Korekta Michał Kowalski
28.02.2019 15:19 Korekta Michał Kowalski
01.02.2019 10:24 Korekta Michał Kowalski
01.02.2019 10:23 Aktualizacja treści Michał Kowalski
15.10.2018 10:27 Aktualizacja treści Agnieszka Pasieka
09.10.2018 15:43 Aktualizacja treści Agnieszka Pasieka
23.08.2017 14:28 Korekta Michał Kowalski
23.08.2017 14:26 Korekta Michał Kowalski
23.08.2017 14:24 Korekta Michał Kowalski