Rejestr organizacji, do których przystąpiła Gmina Miasta Gdyni

 

L.p.

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Data przystąpienia / czas trwania

Charakter uczestnictwa

Podstawa prawna działania

1.

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

siedziba w Gdańsku

27.05.2015 /

na czas nieokreślony

Członek

Ustawa o samorządzie gminnym (art. 84)

2.

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej;
siedziba w Gdańsku

19.06.2007
/ na czas nieokreślony

Członek związku

Ustawa o samorządzie gminnym (art. 64)

3.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki";
siedziba w Gdyni

....... / na czas nieokreślony

Członek związku

Ustawa o samorządzie gminnym (art. 64)

4.

Związek Miast Bałtyckich;
siedziba sekretariatu w Gdańsku

10.10.1991 / na czas nieokreślony

Członek założyciel

Współpraca międzynarodowa
M.P. 02.32.503 (zał.)

5.

Związek Miast i Gmin Morskich
siedziba w Gdańsku

24.06.1992 / na czas nieokreślony

Członek

Ustawy: o samorządzie gminnym (art.84), Prawo o stowarzyszeniach

6.

Związek Miast Polskich;
siedziba w Poznaniu
 

Styczeń 1991/ na czas nieokreślony

Członek

Ustawy: o samorządzie gminnym (art.84), Prawo o stowarzyszeniach
 

7.

Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej;
Siedziba w Gdyni

 

Członek zwyczajny

Prawo o stowarzyszeniach; prowadzi działalność pożytku publicznego

8.

Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk;
siedziba w Elblągu

/ na czas nieokreślony

Członek zwyczajny

Ustawa o samorządzie gminnym (art. 84), Prawo o stowarzyszeniach
Współpraca miedzyn.
M.P. 02.32.503 (zał.)

9.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej";
siedziba w Gdańsku

/ bezterminowo

Członek zwyczajny

Ustawy: o samorządzie województwa, Prawo o stowarzyszeniach

10.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna; siedziba w Gdańsku

/ bezterminowo

Członek założyciel

Ustawy: prawo o stowarzyszeniach, o Polskiej Organizacji Turystycznej.

11.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby;
siedziba w Kartuzach
 

/ bezterminowo

Członek założyciel

Ustawy: prawo o stowarzyszeniach, o Polskiej Organizacji Turystycznej, o pożytku publicznym i wolontariacie

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data wytworzenia informacji: 27.09.2009
Data udostępnienia informacji: 30.09.2009
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2016 15:20 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska