Wniosek o zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro ds. organizacji pozarządowych
Adres: ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Biuro ds. organizacji pozarządowych ul. 3 maja 27/31, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-51-21

Fax: 58 662-36-78
E-mail: ngo@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1)    wniosek o zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych (formularz wniosku dostępny w Biurze ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31 lub na stronach internetowych bip.um.gdynia.pl),
2)    dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
Wniosek o zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych składa przedstawiciel stowarzyszenia lub zarząd. Jeżeli wniosek składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.
Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub przesłać pocztą.
Sposób załatwienia sprawy: - po weryfikacji dokumentów organ nadzoru wydaje zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub informuje o bezskuteczności wniosku
- pismo zostanie doręczone za pośrednictwem poczty
Opłaty: Podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Czas załatwienia sprawy: Organ nadzorujący wydaje zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na wydanie zaświadczenia, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Podstawa prawna: - Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635)
Inne informacje: Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Miasta:
PKO Bank Polski S.A.
NRB: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
W tytule wpłaty należy dokładnie określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Marta Śmiechowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Łaska-Woronko
Data wytworzenia informacji: 12.04.2021
Data udostępnienia informacji: 12.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2023 11:43 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
31.07.2023 10:54 Aktualizacja treści Beata Pukło
05.06.2023 15:02 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
24.04.2023 13:59 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
23.02.2023 13:06 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
28.05.2021 14:29 Korekta Kamila Ciechorska
12.04.2021 14:14 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
12.04.2021 12:28 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
12.04.2021 12:27 Dodanie informacji Marta Śmiechowska