ePUAP

Zgodnie z §3 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych Dyrekcja Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni informuje, że została udostępniona skrzynka podawcza epuap o adresie:   /zschie/SkrytkaESP


W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do ZSCHiE:

1.   Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2.   Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy (7:30-14:30) do Sekretariatu mieszczącego się na pierwszym piętrze na następujących nośnikach danych:

a.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

3.   Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

4.     Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP, RAR

5.   Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 100MB.

6.   Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marian Deręgowski
Wprowadził informację: Oliver Cieliszak
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Kuliś
Data wytworzenia informacji: 15.03.2013
Data udostępnienia informacji: 15.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2021 10:22 Aktualizacja treści Joanna Kuliś
15.03.2021 10:18 Aktualizacja treści Joanna Kuliś
15.03.2013 11:49 Aktualizacja treści Oliver Cieliszak
15.03.2013 11:44 Dodanie informacji Oliver Cieliszak