Stypendium Miasta Gdyni

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Edukacji
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: C102, C105

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-35-22

Fax: 58 761-77-03
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Stypendia w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

    Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:
1) za osiągnięcia w nauce,
2) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,
3) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.

Uczniowi i absolwentowi może być przyznane stypendium tylko jednej z kategorii.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust 4 warunków przyznawania stypendiów.

Przed wypłatą stypendium stypendysta lub przedstawiciel ustawowy stypendysty składa w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oświadczenie ze wskazaniem numeru konta, na jakie ma być wypłacone stypendium wraz z danymi jego właściciela.


Stypendia dla studentów 

Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 3 ust 4 zasad przyznawania stypendiów.

Przed wypłatą stypendium stypendysta składa w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oświadczenie ze wskazaniem numeru konta, na jakie ma być wypłacone stypendium wraz z danymi jego właściciela.


Sposób załatwienia sprawy: Stypendia w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Wnioski o stypendia mogą składać:
1) uczniowie pełnoletni,
2) rodzice lub prawni opiekunowie uczniów,
3) dyrektorzy szkół,
4) organizacje samorządowe i społeczne,
5) władze klubów i organizacji sportowych.


Jeden wnioskodawca może złożyć wniosek dotyczący danego kandydata na jedną z trzech kategorii stypendium.

Stypendia dla studentów

Do złożenia wniosku stypendialnego uprawniony jest student działający osobiście lub przez pełnomocnika.

Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy:

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w terminie od dnia 15 października do 15 listopada danego roku.

Możliwości złożenia wniosku:

1. włożenie wniosku wraz z załącznikami do wrzutni w głównym wejściu do Urzędu Miasta Gdyni przy al. marsz. Piłsudskiego 52/54 lub przy ul. 10 Lutego 24. Wrzutnie na dokumenty w obu budynkach Urzędu czynne są całodobowo (24 h/7 dni). Wrzutnia w budynku głównym znajduje się od ulicy Bema.

2. złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w:
 - Kancelarii Ogólnej
aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Kancelaria jest czynna: poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00

- Kancelarii Ogólnej BIS
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
miejsce: parter (pokój 15, obok ksero)
Kancelaria jest czynna: poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00

3. poprzez nadanie wniosku w INPOST URZĄD24. Szczegóły dotyczące nadania znajdują się pod linkiem https://urzad24.inpost.pl/umgdynia
W  polu "Numer referencyjny" należy wpisać "OE - wniosek stypendium"

4. wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Gdyni, al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Edukacji, Stypendia Miasta Gdyni.

5.  elektronicznie z pomocą platformy Cyfrowego Urzędu. Można to zrobić pod adresem 
https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/Service/getServiceCard/id,60,cid,59.html:

Aby skorzystać z tej możliwości, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Ważne: należy pamiętać by złożony w ten sposób wniosek zawierał wszystkie wymagane dokumenty: wniosek oraz wymagane do niego załączniki.

Uwaga! W przypadku wyboru opcji nr 3 lub 4 liczy się data wpływu wniosku a nie data jego nadania.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni nie przyjmuje wniosków stypendialnych.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

Tryb odwoławczy: Decyzje Prezydenta Miasta Gdyni są ostateczne i nie stanowią aktu administracyjnego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni odwołanie nie przysługuje.
Podstawa prawna: 1. Uchwała Nr XII/415/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,

2. Uchwała Nr XII/416/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia warunków przyznawania stypendiów w ramach
Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - ogłoszona dnia 16.10.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województa Pomorskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego tj. 30.10.2019 r.

3. Uchwała Nr XII/417/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych
na terenie Gminy Miasta Gdyni- ogłoszona dnia 16.10.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego tj. 30.10.2019 r.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 10.07.2006
Data udostępnienia informacji: 19.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.01.2023 15:17 Aktualizacja treści Beata Pukło
01.06.2022 12:27 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
29.10.2021 13:48 Dodanie informacji Emilia Koniuszewska
28.10.2021 10:28 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
28.10.2021 10:23 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
14.10.2021 10:45 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
14.10.2021 10:43 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
06.10.2021 11:06 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
14.09.2021 10:42 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.04.2021 14:55 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
13.10.2020 10:06 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
13.10.2020 10:04 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
10.09.2020 13:36 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.08.2020 10:31 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
17.10.2019 08:33 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 15:35 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 15:33 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 10:07 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:48 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:47 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:46 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:44 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:43 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:41 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:30 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:29 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:24 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:23 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:22 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:12 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:10 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:06 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:02 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:02 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:01 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 08:52 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 08:51 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 08:38 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
15.10.2019 16:20 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
15.10.2019 16:12 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
15.10.2019 15:52 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
05.09.2019 13:05 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.07.2019 11:59 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.07.2019 11:58 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.07.2019 11:56 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.07.2019 11:55 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.04.2019 12:34 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
01.08.2018 08:45 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
01.08.2018 08:43 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
28.06.2018 11:00 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
27.06.2018 15:46 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
27.06.2018 15:44 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
27.06.2018 15:41 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
14.11.2017 13:32 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
14.11.2017 13:28 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
30.10.2017 10:13 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
21.08.2017 11:57 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.08.2017 11:57 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.08.2017 11:56 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.08.2017 11:39 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.07.2017 09:42 Korekta Michał Kowalski
20.07.2017 12:11 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
20.07.2017 12:11 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
19.07.2017 15:23 Aktualizacja treści Michalina Siemińska