Dzienniki Ustaw/Monitory Polskie

Wykonując obowiązek wynikający z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych zamieszczamy poniżej linki do stron internetowych Rządowego Centrum Legislacji.  Dzienniki Ustaw => tutaj   
Monitory Polskie => tutaj    

Na  ww. stronach Centrum można zapoznać się lub pobrać elektroniczne wersje  Dzienników  Ustaw i  Monitorów  Polskich. Z papierową i elektroniczną wersją  Dzienników  Ustaw i  Monitorów  Polskich można zapoznać się w bibliotece Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój nr 24, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.Za wykonanie kopii  (wydruków) aktu normatywnego lub innego aktu prawnego są pobierane opłaty (0,25 groszy za stronę A4 oraz 0,50 groszy za arkusz A3).


Dzienniki Urzędowe UE => tutaj

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 02.03.2011
Data udostępnienia informacji: 02.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2016 12:11 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
22.02.2012 09:11 Korekta Grażyna Mikulewicz
02.03.2011 13:01 Dodanie informacji Dorota Nelke