Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na działce gminnej

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Ogrodnika Miasta
Referat Kształtowania Zieleni
Adres: al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia
Numer pokoju: 1

Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 620-72-86

Fax: 586259414
E-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek wraz z załącznikami
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek wraz z załącznikiem należy składać w kancelarii ogólnej
Opłaty: Nie podlega opłatom skarbowym z tytułu art. 2 Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ustawy o opłacie skarbowej
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.627)
- zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 roky w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miasta Gdyni (MRMG z 2011 r. poz. 288 z późn. zm.)
Inne informacje: Wniosek na cele niewymagające uzgodnień lub pozwoleń budowlanych dla osób prywatnych, firm oraz jednostek gminnych.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 07.03.2022
Data udostępnienia informacji: 07.03.2022