Utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Referat Planowania i Standaryzacji LIZUD, ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia (siedziba w Domu Rzemiosła)

W dniach:
poniedziałek - piątek w godzinach 7:30-15:00
sekretariat 7:30-16:00

Tel.  725 269 686 w godzinach: 7:30-15:30  (tylko w sezonie zimowym, tj. od 01.XI do 30.IV)
Tel. 986 poza godzinami urzędowania (dyżurny Straży Miejskiej w CPR)

Numer telefonu:
58 761-20-01

Fax: 58 761 2001
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Brak. W przypadku zgłoszenia pisemnego - opis sytuacyjny (ew. szkic lub mapka z lokalizacją)
Sposób załatwienia sprawy: - zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
Opłaty: - brak
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
Tryb odwoławczy: - brak
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zmianami).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 27.01.2015
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2023 10:52 Aktualizacja treści Beata Pukło
06.06.2022 10:51 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
20.01.2022 09:36 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
01.02.2021 07:50 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
13.10.2020 10:11 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
31.05.2017 11:27 Korekta Michał Kowalski
29.05.2017 12:32 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.05.2017 10:24 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.05.2017 09:06 Aktualizacja treści Dariusz Witt