Utrzymanie placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Samodzielny Referat Zieleni i Małej Architektury

W dniach:
Od poniedziałku do piątku
W godzinach: 7:30-16:00

Numer telefonu:
58 761-20-00

Fax: -
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - opis sytuacyjny
Sposób załatwienia sprawy: - zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
Opłaty: - brak
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie KPA).
Tryb odwoławczy: - brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zmianami)
Inne informacje: Zgłoszenia mieszkańców dotyczące utrzymania placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych (wybiegi dla psów, siłownie zewnętrzne), znajdujących się w utrzymaniu ZDiZ, zgłoszenia usterek i dewastacji wyposażenia oraz potrzeb związanych z doposażeniem obiektów w konkretne urządzenia.
 
W sprawach pilnych, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, wymagających natychmiastowej interwencji poza ww. godzinami pracy ZDiZ zgłoszenia należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w CPR (tel. bezpłatny całodobowy 986)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 05.03.2010
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2023 10:50 Aktualizacja treści Beata Pukło
05.05.2022 12:02 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
05.05.2022 12:02 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
05.05.2022 12:01 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
18.02.2021 13:53 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
13.10.2020 10:19 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
10.10.2018 07:29 Aktualizacja treści Dariusz Witt
10.10.2018 07:28 Aktualizacja treści Dariusz Witt
09.06.2017 09:32 Aktualizacja treści Dariusz Witt
31.05.2017 11:11 Korekta Michał Kowalski
29.05.2017 12:25 Aktualizacja treści Dariusz Witt