Usuwanie dzikich wysypisk z terenów gminnych

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Referat Planowania i Standaryzacji LIZUD ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia (siedziba w Domu Rzemiosła)

W dniach:
poniedziałek - piątek w godzinach 7:30-15:00
sekretariat 7:30-16:00

Numer telefonu:
58 761-20-00

Fax: 58 761-20-01
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - Brak. W przypadku zgłoszenia pisemnego - opis sytuacyjny (ew. zdjęcia, szkic lub mapka z lokalizacją)
Sposób załatwienia sprawy: - zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
Opłaty: - brak
Czas załatwienia sprawy: - bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
Tryb odwoławczy: - brak
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zmianami)
Inne informacje: - Zgłoszenia mieszkańców dotyczące miejsc nielegalnych składowisk odpadów na terenach gminnych.
W sprawach pilnych, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, wymagających natychmiastowej interwencji poza ww. godzinami pracy ZDiZ zgłoszenia należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w CPR (tel. bezpłatny całodobowy 986)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Jankowski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 16.06.2010
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2023 15:40 Dodanie informacji Beata Pukło
02.02.2021 12:08 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
01.02.2021 07:41 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
01.02.2021 07:40 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
13.10.2020 10:26 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
31.05.2017 11:20 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 09:43 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.05.2017 12:30 Aktualizacja treści Dariusz Witt