Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 12-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
  • zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
Sposób załatwienia sprawy: Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego odbywa się:
  • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym, czytelnym podpisem zgłaszającego,
  • druk można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP),
  • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun lub kurator,
  • zgłoszenia może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności. 
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: W dniu zgłoszenia
Tryb odwoławczy: Nie występuje
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 t.j.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1431 t.j.),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2021 r. poz.670 t.j.).
Inne informacje: Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

Osobie dokonującej zgłoszenia wydaje się zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia, w postaci wskazanej przez osobę dokonującą zgłoszenia.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia.
Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Powalisz
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Richert
Data wytworzenia informacji: 07.03.2019
Data udostępnienia informacji: 07.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.07.2022 13:08 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
27.06.2022 12:16 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
27.06.2022 12:13 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
11.04.2022 11:10 Aktualizacja treści Beata Pukło
30.12.2021 15:13 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
16.07.2020 14:36 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 14:28 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 14:24 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 14:23 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 14:22 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 13:41 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
18.06.2020 11:11 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
31.01.2020 14:27 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
30.07.2019 10:28 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
02.04.2019 12:40 Korekta Alicja Peplińska
07.03.2019 10:49 Korekta Małgorzata Richert
07.03.2019 10:31 Aktualizacja treści Małgorzata Richert