Wydawanie zaświadczeń

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko 12

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia dostępny w Punkcie Informacyjnym, w Referacie Dowodów Osobistych lub poniżej w pozycji "druki"
  • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu)
  • Dowód uiszczenia opłaty.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o zaświadczenie należy złożyć osobiście w Referacie Dowodów Osobistych przy stanowisku nr 12 lub za pośrednictwem Paczkomatu (https://urzad24.inpost.pl/umgdynia). Zaświadczenie trzeba odebrać osobiście.
Opłaty:
  • Opłata skarbowa 17 zł od zaświadczenia
  • Opłata skarbowa 5 zł (od każdej pełnej lub zaczętej stronicy) za poświadczenie zgodności kserokopii z akt dowodów osobistych.
Opłaty skarbowe płatne w kasach Urzędu lub przelewem na następujący rachunek Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr : 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z dopiskiem:   opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych.

Fakt nie wydania przez organ administracji publicznej zaśwadczenia, od którego uiszczono opłatę skarbową, stanowi podstawę żądania jej zwrotu. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, jej zwrot następował będzie na wniosek zainteresowanego.
Czas załatwienia sprawy: Do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Podstawa prawna:
  • art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Powalisz
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Richert
Data wytworzenia informacji: 17.05.2017
Data udostępnienia informacji: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.04.2021 10:53 Korekta Małgorzata Richert
29.04.2021 10:50 Dodanie informacji Małgorzata Richert
28.04.2021 12:12 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
05.10.2020 11:01 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
05.10.2020 10:54 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
16.07.2020 14:15 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 13:51 Korekta Małgorzata Richert
18.06.2020 11:04 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
18.02.2020 13:11 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
30.07.2019 10:37 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
06.03.2019 14:30 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
05.03.2019 12:50 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
03.07.2018 14:22 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
30.10.2017 09:31 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
25.07.2017 10:08 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
30.06.2017 11:40 Korekta Michał Kowalski
30.06.2017 11:39 Korekta Michał Kowalski
26.05.2017 12:06 Aktualizacja treści Małgorzata Richert