Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni

Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni ogłasza 
 

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 tys.  euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 29.04.2016 r. pod nr 108832 - 2016

link do ogłoszenia 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=108832&rok=2016-04-29

 
ogłoszenie - plik do pobrania

 
SIWZ - plik do pobrania

10.05.2016
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania od Wykonawców

plik 1


plik 2


plik 3


plik 4


10.05.2016   Zmiany w SIWZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 29.05.2016
Data udostępnienia informacji: 29.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.07.2016 11:10 Zmaina daty zakończnia publika Karolina Dobrzyńska
26.07.2016 11:54 zakończenie edycji ogłoszenia Karolina Dobrzyńska
26.07.2016 11:53 zakończenie edycji ogłoszenia Karolina Dobrzyńska
10.05.2016 11:21 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
10.05.2016 10:28 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
10.05.2016 10:25 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
29.04.2016 14:25 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska