Dostawa Oracle Database dla Urzędu Miasta Gdyni

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg  nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na 

                                               dostawę Oracle Database dla Urzędu Miasta Gdyni


Ogłoszenie o zamówieniu nr 339443 - 2016 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówien Publicznych  09.11.2016

Ogłoszenie
plik do pobrania

link do ogłoszenia   http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cc9eb746-6a75-431c-8b6a-06194f06017c&path=2016%5c11%5c20161109%5c339443_2016.htmlSpecyfikacja Istotnych Warunków zamówienia plik do pobrania

16.11.2016

15.11.2016 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SIWZ:

  1. § 4 ust. 1 pkt 1) i 3) Załącznika nr 2 do SIWZ Prosimy o wyjaśnienie różnicy w podstawie naliczania kary umownej wskazanej w punkcie 1) i 3). Redakcja umowy nie pozwala bowiem na dokonanie właściwej interpretacji, która zgodna byłaby z intencją Zamawiającego. Treść wskazanych punktów wydaje się bowiem tożsama.
    Odpowiedź:

 

Informujmy, że pkt 3) w skazany w par4 ust.1 wzoru umowy nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu i zostanie usunięty w ostatecznej wersji umowy.22.11.2016 - otwarcie ofert

Zamawiajacy zamierzał przeznaczyć 300 000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

1. CADevent Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 20, lok.511, 80-807 Gdańsk

    cena oferty -  297 961,00 zł

2. Koma Nord Sp. z o.o., ul. Łuzycka 2, 81-537 Gdynia

    cena oferty - 294 494,10 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 08.11.2016
Data udostępnienia informacji: 09.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.11.2016 10:29 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
16.11.2016 08:27 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
09.11.2016 11:45 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska