Dostawa oprogramowania dla Urzędu Miasta Gdyni.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

                        ogłasza przetarg  nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na                                    

                                             dostawę oprogramowania dla Urzędu Miasta Gdyni.Ogłoszenie o zamówieniu  351846 - 2016   zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  25.11.2016

link do ogłoszenia  
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=35a6a5d4-714d-4620-9e8f-46d6e6c514c3&path=2016%5c11%5c20161125%5c351846_2016.html

Ogłoszenie plik do pobrania


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia plik do pobrania


02.12.2016

Pytanie Wykonawcy:  Zwracam sie z prosbą o udostepnienie numeru kontraktu serwisowego dla posiadanych licencji VMware w celu przygotowania poprawnej wyceny.

Odpowiedź Zamawiajacego:

Informuję, że numer kontraktu serisowego dla posiadanych licencji VMware to 441038442.


Pytanie Wykonawcy:

Pyt.1 
 Odnośnie Poz. 4: Vmware Workstation Pro for Windows, uaktualnienie z wersji 10 do bieżącej 1 licencja (Dotyczy  zał. nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Prosimy o podanie kluczy poprzedniej wersji? 

Pyt.2
Odnośnie Poz. 5: Roczne wsparcie dla następujących produktów Vmware :
1. vSphere with Operations Management 5.5 Standard, licencje:
2. vCenter Server 5 Standard: 1H00Q-AEL95-Q844A-0T18P-1950N (konsola zarządzająca)
Razem: 16 licencji Vsphere + 1 licencja vCenter (Dotyczy  zał. nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Prosimy o podanie numeru/ów kontraktów? 

Pyt.3  
Odnośnie Poz. 6: Roczne wsparcie dla następujących produktów Veem:   Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware 16 licencji  (Dotyczy  zał. nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Prosimy o podanie adresu email / domeny na którą licencje były pierwotnie rejestrowane?

Odpowiedź Zamawiajacego:

 

ad 1 Serial Numbers/Activation Code (s): JN230-0KJ82-N8N6C-01CU4-C92N4


ad 2 numer kontraktu serwisowego to 441038442


ad 3 adres e-mail to : administratorzy@gdynia.pl

Pytanie Wykonawcy:

Pyt.1 
 Odnośnie Poz. 2: WinSvrSTDCore 2016 OLP Licencje dla 3 serwerów dwuprocesorowych  (Dotyczy  zał. nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

 Prosimy o podanie ile rdzeni mają procesory w poszczególnym serwerze?


Odpowiedź Zamawiajacego:

 

ad 1.  Procesory mają po cztery rdzenie.05.12.2016

Do Zamawiajacego wpłynął wniosek od Wykonawcy w sprawie przesuniecia terminu składania i otwarcia ofert o 2 dni, czyli do 08.12.2016 r.

Odpowiedź Zamawiajacego:

 

Odpowiadając na państwa prośbę o przedłużenie terminu składania ofert informuję, że termin składania ofert pozostaje bez zmian. Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego nie wprowadziły żadnych zmian w treści zamówienia. Nie ma więc podstaw do przedłużenia terminu składania ofert.


 

06.12.2016 - otwarcie ofert

Zamawiający zamierzał przeznaczyć 107 000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

1. Koma Nord Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia

    cena oferty - 91 714,79 zł

2. SANSEC Poland S.A., Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa

   wartość podana w Formularzu asortymentowo-cenowym - 100 150,29 zł

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 24.11.2016
Data udostępnienia informacji: 25.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2016 10:38 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
05.12.2016 09:56 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
02.12.2016 15:06 Korekta Karolina Dobrzyńska
02.12.2016 15:03 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
02.12.2016 14:40 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
02.12.2016 14:39 Aktualizacja treści Karolina Dobrzyńska
25.11.2016 12:55 Korekta Karolina Dobrzyńska
25.11.2016 12:54 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska