Dodatek mieszkaniowy

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Dodatków i Dopłat do Czynszów
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Sala Przyjęć Interesantów w Informacji Turystycznej

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 09:00 - 15:00
W dniach:
Poniedziałek - Piątek

Numer telefonu:
58 668-85-57
58 668-85-86
58 668-85-92

Fax: 58 668-85-95
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Dodatek mieszkaniowy:

(dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na 6 miesięcy od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku)

1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z potwierdzonym przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal czynszem obowiązującym w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku;
2. deklaracja o dochodach za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc składania wniosku;
3. umowa najmu lokalu mieszkalnego;
4. aneks do czynszu (naliczenie opłat za mieszkanie) obowiązujący w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku;
5. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskanych (wypłaconych) przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w  okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
6. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – wyłącznie w przypadku prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, lub
7. zaświadczenie od lekarza potwierdzające stałe poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

(Dodatek mieszkaniowy z moca wsteczną przyznawany jest wtecz na okres 6 miesięcy wliczając w to miesiąc składania wniosku)

1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z potwierdzonym przez  zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal czynszem obowiązującym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, od którego ma być przyznany dodatek;
2.
deklaracja o dochodach za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, od którego ma być przyznany dodatek;
3.
potwierdzenie posiadania tytułu prawnego (np. umowa najmu);
4.
aneks do czynszu (naliczenie opłat za mieszkanie) obowiązujący w miesiącu poprzedzającym miesiąc, od którego ma być przyznany dodatek;
5.
dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskanych (wypłaconych) przez wszystkich członków gospodarstwadomowego w  okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, od którego ma być przyznany dodatek;
6.
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – wyłącznie w przypadku prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, lub
7.
zaświadczenie od lekarza potwierdzające stałe poruszanie się na wózku inwalidzkim;
8. wskazanie miesiąca, od którego ma być przyznany dodatek – zał. nr 6.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może prosić o przedłożenie  takiego dokumentu.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z wymaganymi dokumentami (w kopercie oznaczonej Dodatek Mieszkaniowy)
można:
1. wrzucić do „wrzutni na dokumenty" w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 i Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 („wrzutnia na dokumenty” jest czynna 7 dni w tygodniu całą dobę) na kopercie należy napisać „Dodatek Mieszkaniowy”
lub
2. przesłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych,  ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
 
Datą przyjęcia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Gdyni.
 
Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do dodatku i wydaje decyzję.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: 30 dni
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: 1.  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.  U. z 2021 r., poz. 2021 t. j. z poźn.zm.)
2.  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. tj, poz. 2095, z późn. zm.)
Inne informacje: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, która:
1.  jest najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego;

2.  spełnia kryterium powierzchni (maksymalna powierzchnia w m2):
     a) 1 osoba -  45,50 m2
     b) 2 osoba -  52,00 m2
     c) 3 osoba -  58,50 m2
     d) 4 osoba -  71,50 m2
     e) 5 osoba -  84,50 m2
     f)  6 osoba -  91,00 m2
     g) 7 osoba -  97,50 m2

3.  spełnia kryterium dochodowe, które od 09.02.2023 r. wynosi:

gospodarstwo jednoosobowe gospodarstwo wieloosbowe
    2 538,46 zł netto     1 903,85 zł netto


4.   ponosi opłaty za zajmowany lokal mieszkalny.


Pełna informacja o warunkach przyznania dodatku mieszkaniowego dostępna jest poniżej w załączniku nr 1.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Borodzicz
Data wytworzenia informacji: 08.03.2006
Data udostępnienia informacji: 11.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2023 11:11 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
08.05.2023 11:01 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
10.02.2023 09:38 Zmiana załącznika Monika Lademan
09.02.2023 12:00 Zmiana załącznika Monika Lademan
09.02.2023 11:20 Aktualizacja treści Monika Lademan
09.02.2023 10:45 Zmiana załącznika Monika Lademan
09.02.2023 10:44 Aktualizacja treści Monika Lademan
09.02.2023 10:42 Aktualizacja treści Monika Lademan
25.01.2023 11:39 Zmiana załącznika Monika Lademan
25.01.2023 11:35 Zmiana załącznika Monika Lademan
11.01.2023 09:15 Aktualizacja treści Monika Lademan
11.01.2023 09:13 Aktualizacja treści Monika Lademan
26.10.2022 10:39 Aktualizacja treści Monika Lademan
26.10.2022 10:36 Aktualizacja treści Monika Lademan
11.08.2022 10:48 Aktualizacja treści Monika Lademan
11.08.2022 10:46 Zmiana załącznika Monika Lademan
15.04.2022 11:07 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
17.02.2022 07:34 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
10.02.2022 10:59 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
10.02.2022 09:38 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
10.02.2022 09:25 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
12.01.2022 09:57 Aktualizacja treści Beata Pukło
16.12.2021 09:10 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
13.12.2021 13:13 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
08.11.2021 15:11 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
22.09.2021 14:37 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
22.09.2021 14:34 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
22.09.2021 14:31 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
22.09.2021 14:30 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
22.09.2021 14:00 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
09.08.2021 13:54 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
20.07.2021 13:59 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
14.07.2021 09:54 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
02.07.2021 10:33 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
01.07.2021 09:56 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.07.2021 09:15 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.07.2021 08:31 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
30.06.2021 14:26 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.06.2021 14:38 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
06.04.2021 14:58 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.04.2021 14:54 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.03.2021 12:01 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.03.2021 11:58 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.01.2021 14:11 Korekta Piotr Wójciak
21.01.2021 13:39 Korekta Piotr Wójciak
21.01.2021 13:37 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
05.11.2020 13:36 Korekta Piotr Wójciak
05.11.2020 12:54 Korekta Piotr Wójciak
05.11.2020 12:53 Korekta Piotr Wójciak
05.11.2020 12:51 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
03.09.2020 09:51 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
03.06.2020 12:35 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
26.03.2020 12:35 dodanie komunikatu Piotr Wójciak
27.02.2020 14:35 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
04.07.2019 08:59 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
03.07.2019 13:46 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
04.04.2019 14:37 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
25.03.2019 10:12 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
21.03.2019 09:09 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
07.03.2019 10:43 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
04.03.2019 08:21 Korekta Piotr Wójciak
04.03.2019 08:20 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
28.02.2019 11:50 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.03.2018 14:06 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.09.2017 11:40 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
19.05.2017 09:29 Korekta Piotr Wójciak