Logowanie w internetowym serwisie zgłaszania prac geodezyjnych WEB-EWID

Portal Geodety- WEB-EWID

Przy pomocy Portalu Geodety Geodeta Uprawniony może:
  • Zgłaszać prace geodezyjne w sposób zdalny na elektronicznym formularzu bez wizyty w PODGiK;
  • Pobierać numer KERG i potwierdzenie zgłoszenia wraz z przygotowanymi w PODGiK materiałami i informacjami w formie cyfrowej (opcjonalnie z podpisem elektronicznym);
  • Pobrać dokument obliczenia opłaty;
  • Dokonać uiszczenia opłaty;
  • Pobierać zeskanowane opisy topograficzne punktów osnowy oraz zeskanowane operaty geodezyjne;
  • Zarządzać zgłoszonymi przez siebie pracami poprzez panel geodety wyposażony w wiele narzędzi pomocniczych;
Wniosek o założenie konta w serwisie Web-Ewid oraz kopię nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii należy dostarczyć:
- w budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, poprzez „wrzutnię” znajdującą się od    strony ulicy Bema. Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach;
- lub wysłać pocztą (adres jak we wniosku);
- lub wysłać na adres epocztą e-mail  WARUNEK: wniosek powinien być opatrzony podpisem elektronicznym;
- lub wysłać poprzez profil zaufany EPUAP;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Marta Drygała
Data wytworzenia informacji: 28.02.2017
Data udostępnienia informacji: 15.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.06.2021 11:17 Aktualizacja treści Marta Drygała
04.01.2021 10:12 Aktualizacja treści Marta Drygała
13.07.2020 11:20 Aktualizacja treści Marta Drygała
09.08.2019 12:49 Aktualizacja treści Marta Drygała
05.04.2019 14:46 Aktualizacja treści Marta Graczyk
10.07.2018 10:12 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
28.02.2017 15:26 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska