Dialog Techniczny - wieża widokowa w rejonie ul. Kieleckiej w Gdyni Witomino – Radiostacja

RZ-EZP.271.2.DT.2019.JS.288                 Gdynia, dnia 17.01.2020r.
 
                   OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO
Zapraszający ogłasza dialog techniczny w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie remontu lub przebudowy, lub rozbudowy wieży widokowej w rejonie ul. Kieleckiej w Gdyni Witomino – Radiostacja, lub podjęcie decyzji o demontażu oraz budowie nowej wieży.

Przedmiotem planowanego dialogu technicznego jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego zaplanowania i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia w ww. zakresie

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO DIALOGU TECHNICZNEGO
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie udziału w dialogu technicznym.
 2. Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym, o których mowa w pkt V należy składać w sekretariacie pokój nr 407 lub faksem na numer 58 662 28 41, lub e-mailem: rzp@zdiz.gdynia.pl lub za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia, w terminie do dnia 27.01.2020 roku do godz. 12.00.

Ogłoszenie o dialogu technicznym - 17.01.2020 r.

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU DO DIALOGU TECHNICZNEGO - 29.01.2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 17.01.2020
Data udostępnienia informacji: 17.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.03.2020 14:26 Aktualizacja treści Jolanta Sagan
29.01.2020 15:08 Aktualizacja treści Jolanta Sagan
22.01.2020 10:28 Dodanie informacji Jolanta Sagan