Dialog Techniczny - dostawa 2 sztuk ładowarek teleskopowych samojezdnych wraz z serwisem

ERZ-EZP.271.1.DT.2020.JS. 1445                         Gdynia, dnia 02.03.2020r.
 
                          OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO
Zapraszający ogłasza dialog techniczny w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa 2 sztuk ładowarek teleskopowych samojezdnych wraz z serwisem.
 
Przedmiotem planowanego dialogu technicznego jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego zaplanowania i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie dostawy 2 sztuk ładowarek teleskopowych samojezdnych o pojemności łyżki 1,5 -2 m3, wysokości podnoszenia min. 7 m, wraz z serwisem. Planowany rok produkcji - nie starsze niż 2019 roku.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO DIALOGU TECHNICZNEGO
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie udziału w dialogu technicznym.
 
2. Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym, o których mowa w pkt V należy składać w sekretariacie pokój nr 407 lub faksem na numer 58 662 28 41, lub e-mailem: rzp@zdiz.gdynia.pl lub za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia, w terminie do dnia 09.03.2020 roku do godz. 12.00.

Ogłoszenie o dialogu technicznym - 02.03.2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 02.03.2020
Data udostępnienia informacji: 02.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2020 13:27 Aktualizacja treści Jolanta Sagan
12.03.2020 13:17 Aktualizacja treści Jolanta Sagan
12.03.2020 13:11 Aktualizacja treści Jolanta Sagan
02.03.2020 15:23 Dodanie informacji Jolanta Sagan