Obwieszczenie na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie - stacja paliw ul. Chwaszczyńska i Krzemowa

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GDYNI


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2372
z późn. zm.) w zw. z art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 2351 z późn zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 27.06.2022 r. decyzji nr RAAIII.6740.3.3.2022.JG-1212/dz.496/3 udzielającej pozwolenia na budowę
dla stacji paliw płynnych i gazu LPG z obiektami towarzyszącymi: myjnią automatyczną i ręczną oraz niezbędną
infrastrukturą 
techniczną i drogową, przy ul. Chwaszczyńskiej/Krzemowej w Gdyni, dz. nr  496/3, 505/4, obręb
0027 Wielki Kack.


Jednocześnie informuję, że można (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 58 668 84 33) zapoznać się treścią decyzji
i dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Gdyni, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia.

Treść ww. decyzji udostępniona została w dniu 28.06.2022 r. (na okres 14 dni).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 28.06.2022
Data udostępnienia informacji: 28.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2022 14:01 Aktualizacja treści Dariusz Repiński