Użytkowanie gruntów

Użytkowanie gruntów

Stan w dniu 31.12

Wyszczególnienie
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %
 powierzchnia ogółem
 13 514
100,0 13 514 100,0 13 514 100,0 13 514 100,0 13 514 100 13 514 100 13520 100
 użytkowanie gruntów:  
 użytki rolne  1 937
 14,3
2 026
15,0 2 033 15,0 2 010 14,9              1 983               14,7 1 954 14,5 1947 14,4
 lasy  6 263  46,3 6 232 46,1 6 215 46,0 6 210 46,0              6 198               45,9 6 191 45,8 6200 45,9
 tereny komunikacyjne 1 399  10,4 1 402 10,4 1 403 10,4 1 412 10,4              1 455               10,8 1 475 10,9 1484 11,0
 tereny mieszkaniowe   1 421  10,5 1 435 10,6 1 445 10,7 1 465 10,8              1 467                10,9 1 477 10,9 1492 11,0
 tereny przemysłowe  512  3,8 519 3,8 520 3,8 520 3,8                 521                 3,9 616 4,6 618 4,6
 pozostałe  1 982  14,7 1 900 14,1 1 898 14,1 1 897 14,1              1 890               14,0 1 801 13,3 1779 13,2


Stan w dniu 31.12.2014  r.
Wyszczególnienie
 ha
%
 powierzchnia ogółem
13 515
     100,0
 użytkowanie gruntów:
 użytki rolne
2 009
 14,9
 lasy
 6 252
 46,3
 tereny komunikacyjne
 1 391
 10,3
 tereny mieszkaniowe
 1 406
 10,4
 tereny przemysłowe
 507
 3,7
 pozostałe
 1 950
 14,4


Stan dniu 31.12.2013  r.
Wyszczególnienie
 ha
%
 powierzchnia ogółem
13 514
     100,0
 użytkowanie gruntów:
 użytki rolne
2 092
 15,5
 lasy
 6 208
 45,9
 tereny komunikacyjne
 1 375
 10,2
 tereny mieszkaniowe
 1 397
 10,3
 tereny przemysłowe
 499
 3,7
 pozostałe
 1 943
 14,4

Stan dniu 31.12.2012  r.
Wyszczególnienie
 ha
%
 powierzchnia ogółem
13 514
     100,0
 użytkowanie gruntów:
 użytki rolne
2 081
 15,4
 lasy
6 249
 46,2
 tereny komunikacyjne
1 371
 10,1
 tereny mieszkaniowe
1 403
 10,4
 tereny przemysłowe
510
 3,8
 pozostałe
1 900
 14,1


Stan dniu 31.12.2011 r.
Wyszczególnienie
 ha
%
 powierzchnia ogółem
13 514
     100,0
 użytkowanie gruntów:
 użytki rolne
2 103
 15,6
 lasy
6 222
 46,1
 tereny komunikacyjne
1 367
 10,1
 tereny mieszkaniowe
1 412
 10,34
 tereny przemysłowe
506
 3,7
 pozostałe
1 904
 14,1


Stan dniu 31.12.2010 r.
Wyszczególnienie
 ha
%
 powierzchnia ogółem
13 514
     100,0
 użytkowanie gruntów:
 użytki rolne
2 122
 15,7
 lasy
6 222
 46,1
 tereny komunikacyjne
1 351
 10,0
 tereny mieszkaniowe
1 412
 10,4
 tereny przemysłowe
506
 3,7
 pozostałe
1 901
 14,1

Opracowanie:Wydział Strategii UM Gdyni


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Buryn
Data wytworzenia informacji: 31.12.2009
Data udostępnienia informacji: 09.02.2006
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2022 13:20 Aktualizacja treści Joanna Buryn
01.02.2022 13:18 Aktualizacja treści Joanna Buryn
03.02.2021 15:20 Korekta Michał Kowalski
21.01.2021 16:03 Aktualizacja treści Joanna Buryn
21.01.2021 15:58 Aktualizacja treści Joanna Buryn
18.02.2020 10:25 Aktualizacja treści Joanna Buryn
18.02.2020 10:19 Korekta Michał Kowalski
18.02.2020 10:17 Aktualizacja treści Joanna Buryn
08.03.2019 11:56 Aktualizacja treści Joanna Buryn
08.03.2019 11:52 Aktualizacja treści Joanna Buryn
08.03.2019 11:50 Aktualizacja treści Joanna Buryn
30.01.2019 13:30 Korekta Joanna Buryn
14.02.2018 14:22 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
28.04.2017 13:12 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.04.2017 13:04 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.04.2017 13:03 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.04.2017 13:02 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.04.2017 13:01 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 14:39 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 12:43 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.08.2015 10:28 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.08.2015 10:27 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.08.2015 10:24 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.08.2015 10:17 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.08.2015 10:13 Aktualizacja treści Iwona Milewska
08.07.2015 10:50 Korekta Iwona Milewska
02.07.2015 10:50 Aktualizacja treści Iwona Milewska
26.06.2015 10:21 Aktualizacja treści Iwona Milewska
26.06.2015 10:11 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.12.2013 09:52 Dodanie informacji Iwona Milewska
04.04.2013 14:41 Aktualizacja treści Iwona Milewska
20.12.2012 12:39 Aktualizacja treści Iwona Milewska
15.11.2011 14:21 Aktualizacja treści Iwona Milewska
22.10.2010 14:51 Dodanie informacji Iwona Milewska