Przychody podmiotów gospodarczychPrzychody podmiotów gospodarczych*

 Wyszczególnienie
2012
2013
 2014 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług w mld zł
 12,1
 12,9
 14,5
15,4 15,7 16,5 17,6 18,9 19,0 23,2
 z tego udział w %
 przemysłu
 26,7
 29,5
 28,7
30,8
34,2
33,3
31,9
29,3
27,4
26,2
 budownictwa  16,5  12,1  14,1 13,4 10,1 9,5 12,5 11,8 13,1 13,3
handlu; napraw pojazdów samochodowych  4,5  2,5  2,4 2,0 2,8 2,5 2,5 2,9 2,9 2,7
transportu gospodarki magazynowej  26,9  28,4  28,4 27,0 25,8 28,4 29,6 32,1 32,1 37,9
zakwaterowania i gastronomi  0,8  0,8  0,7 0,7 1,1 1,0 1,1 1,2 0,9 1,1
informacji i komunikacji  13,5  13,5  13,1 13,2 14,0 13,0 11,6 11,0 11,6 8,7
obsługi runku nieruchomości  5,5  5,7  5,0 4,6 4,3 3,9 3,5 3,4 3,6 3,1
działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej  3,7  5,5  4,6 4,4 4,1 4,9 3,7 3,9 3,9 3,2
administrowania i działalności wspierającej  1,6  1,5  2,0 3,3 3,2 3,0 3,1 3,8 3,9 3,2
pozostałych sekcji PKD  0,3  0,5  1,0 0,6 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6

* w cenach bieżących bazowych, w podmiotach w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Opracowanie: Wydział Strategii UM Gdyni na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku

Przychody podmiotów gospodarczych w 2011 roku*

Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług                         10,2 mld zł

z tego udział w %:
 przemysłu
 25,5
 budownictwa  17,9
 handlu; napraw pojazdów samochodowych
7,6
 transportu, gospodarka magazynowa
 22,0
 zakwaterowanie i gastronomia
0,9
 informacji i komunikacji
13,2
 obsługi rynku nieruchomości
 5,8
 działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej
5,3
 administrowania i działalności wspierającej
1,6
 pozostałych sekcji PKD
 0,2

* w cenach bieżących, w podmiotach w których liczba pracujących przekracza 9 osób.Przychody podmiotów gospodarczych w 2010 roku*


Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług                         - 8,7 mld zł

z tego udział w %:
 przemysłu
 28,4
 budownictwa  16,0
 handlu; napraw pojazdów samochodowych
7,4
 transportu, gospodarka magazynowa
 20,4
 zakwaterowanie i gastronomia
0,9
 informacji i komunikacji
13,9
 obsługi rynku nieruchomości
 6,7
 działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej
4,1
 administrowania i działalności wspierającej
1,9
 pozostałych sekcji PKD
 0,3

* w cenach bieżących, w podmiotach w których liczba pracujących przekracza 9 osób.


Opracowanie: Wydział Strategii UM Gdyni na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Iwona Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Buryn
Data wytworzenia informacji: 31.12.2009
Data udostępnienia informacji: 03.02.2006
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.11.2022 12:28 Aktualizacja treści Joanna Buryn
04.11.2022 12:27 Aktualizacja treści Joanna Buryn
09.12.2021 12:50 Aktualizacja treści Joanna Buryn
07.04.2020 09:52 Aktualizacja treści Joanna Buryn
07.04.2020 09:41 Aktualizacja treści Joanna Buryn
28.06.2019 15:10 Aktualizacja treści Joanna Buryn
28.06.2019 15:08 Aktualizacja treści Joanna Buryn
30.01.2019 13:28 Korekta Joanna Buryn
27.09.2018 11:02 Aktualizacja treści Joanna Buryn
27.09.2018 10:40 Aktualizacja treści Joanna Buryn
25.01.2018 15:44 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
17.01.2018 11:03 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
29.12.2016 14:37 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 14:31 Aktualizacja treści Iwona Milewska
27.12.2016 14:26 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.08.2015 09:52 Korekta Iwona Milewska
18.08.2015 13:01 Korekta Iwona Milewska
18.08.2015 12:23 Aktualizacja treści Iwona Milewska
18.08.2015 11:38 Aktualizacja treści Iwona Milewska
18.08.2015 10:28 Aktualizacja treści Iwona Milewska
08.07.2015 11:47 Korekta Iwona Milewska
07.07.2015 10:58 Aktualizacja treści Iwona Milewska
10.02.2014 08:36 Aktualizacja treści Iwona Milewska
04.04.2013 14:40 Aktualizacja treści Iwona Milewska
04.04.2013 14:38 Aktualizacja treści Iwona Milewska
22.12.2011 09:40 Aktualizacja treści Iwona Milewska
25.10.2010 14:42 Korekta Iwona Milewska
25.10.2010 14:40 Korekta Iwona Milewska
22.10.2010 09:20 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.10.2010 15:35 Aktualizacja treści Iwona Milewska