Pracujący

                                                                                                                
 
Pracujący*stan w dniu 31 XII

 Wyszczególnienie

 2012
2013 2014
2015
2016 2017 2018
2019
2020
2021
  Pracujący*
/w osobach/
67678
69869
 69363 70040 72008 75665 75679 77921 73648 75367
 Struktura zatrudnienia wg sektorów, własności w %
 sektor publiczny
36,0
 35,0  35,7 34,4
33,6 35,0 35,5
34,4
34,2
32,9
 sektor prywatny  64,0  65,0  64,3  65,6 64,4 65,0 64,5
65,6
65,8
67,1
 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  0,2
 0,2
 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
 Przemysł  17,8 18,5 18,3  18,0 18,3 17,4 17,5 18,4 17,4 17,2
 Budownictwo 5,0 4,7 4,3  4,1 4,2 3,6 4,3 4,5 4,7 4,8
 Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych
 15,3
 15,4 15,5  15,7 14,7 14,3 13,2 12,6 12,2 12,1
 Transport gospodarka magazynowa  14,7 14,7  15,4  15,2 15,4 15,2 15,7 16,0 16,6 16,5
 Działalność związana z zakwaterowaniem i

usługami gastronomicznymi.

Informacja komunikacja.

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 10,9
10,5 10,2  10,4 11,0 11,5 10,7 10,9 11,1 11,2
Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości.

Działalność profesjonalna,

naukowa i techniczna. Działalność
w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca.
11,0 11,4 11,2  11,6 12,0 12,1 12,2 12,0 12,8 12,6
Edukacja 11,6 11,5 11,4  11,7 11,3 11,0 11,0 10,8 11,6 11,2
Administracja publiczna i obrona narodowa,

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,

opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
działalność związana z kulturą i rekreacją.

Pozostała działalność usługowa, pozostała działalność
13,4 13,2 13,5  13,2 13,0 14,8 15,3 14,7 13,5 14,2
* dane dot. faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych
o liczbie pracujących do 9 osób; dane nie obejmują jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, a także fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego, rolników indywidualnych, duchownych oraz podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.

Opracowanie: Wydział Strategii UM Gdyni na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
Dane za rok udostępniane są we wrześniu.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Iwona Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Buryn
Data wytworzenia informacji: 31.12.2009
Data udostępnienia informacji: 29.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.08.2022 11:34 Aktualizacja treści Joanna Buryn
23.08.2022 11:32 Aktualizacja treści Joanna Buryn
08.09.2021 10:59 Aktualizacja treści Joanna Buryn
08.09.2021 10:57 Aktualizacja treści Joanna Buryn
07.09.2020 13:48 Aktualizacja treści Joanna Buryn
10.09.2019 09:30 Aktualizacja treści Joanna Buryn
10.09.2019 09:21 Aktualizacja treści Joanna Buryn
30.01.2019 13:27 Korekta Joanna Buryn
30.01.2019 13:26 Korekta Joanna Buryn
30.01.2019 13:18 Korekta Joanna Buryn
02.10.2018 13:00 Aktualizacja treści Joanna Buryn
27.09.2018 11:03 Aktualizacja treści Joanna Buryn
27.09.2018 10:43 Aktualizacja treści Joanna Buryn
25.01.2018 15:46 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
17.01.2018 11:30 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
30.12.2016 09:47 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 14:29 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 13:51 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 13:49 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 10:15 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.12.2016 10:43 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.08.2015 10:00 Aktualizacja treści Iwona Milewska
18.08.2015 14:32 Korekta Iwona Milewska
18.08.2015 12:50 Korekta Iwona Milewska
08.07.2015 11:29 Aktualizacja treści Iwona Milewska
23.01.2014 12:00 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.06.2013 14:57 Aktualizacja treści Iwona Milewska
10.01.2013 12:17 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.12.2012 14:10 Aktualizacja treści Iwona Milewska
05.04.2012 13:30 Aktualizacja treści Iwona Milewska
05.04.2012 12:07 Aktualizacja treści Iwona Milewska
05.04.2012 12:05 Aktualizacja treści Iwona Milewska
04.04.2012 11:41 Aktualizacja treści Iwona Milewska
23.12.2011 11:08 Aktualizacja treści Iwona Milewska
23.12.2011 11:03 Aktualizacja treści Iwona Milewska
25.10.2010 14:06 Korekta Iwona Milewska
22.10.2010 11:39 Dodanie informacji Iwona Milewska