Pracujący

                                                                                                                
 
Pracujący*stan w dniu 31 XII

 Wyszczególnienie

 2012
2013 2014
2015
2016 2017 2018
2019
  Pracujący*
/w osobach/
67678
69869
 69363 70040 72008 75665 75679 77921
 Struktura zatrudnienia wg sektorów, własności w %
 sektor publiczny
36,0
 35,0  35,7 34,4
33,6 35,0 35,5
34,4
 sektor prywatny  64,0  65,0  64,3  65,6 64,4 65,0 64,5
65,6
 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  0,2
 0,2
 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
 Przemysł  17,8 18,5 18,3  18,0 18,3 17,4 17,5 18,4
 Budownictwo 5,0 4,7 4,3  4,1 4,2 3,6 4,3 4,5
 Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych
 15,3
 15,4 15,5  15,7 14,7 14,3 13,2 12,6
 Transport gospodarka magazynowa  14,7 14,7  15,4  15,2 15,4 15,2 15,7 16,0
 Działalność związana z zakwaterowaniem i

usługami gastronomicznymi.

Informacja komunikacja.

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 10,9
10,5 10,2  10,4 11,0 11,5 10,7 10,9
Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości.

Działalność profesjonalna,

naukowa i techniczna. Działalność
w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca.
11,0 11,4 11,2  11,6 12,0 12,1 12,2 12,0
Edukacja 11,6 11,5 11,4  11,7 11,3 11,0 11,0 10,8
Administracja publiczna i obrona narodowa,

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,

opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
działalność związana z kulturą i rekreacją.

Pozostała działalność usługowa, pozostała działalność
13,4 13,2 13,5  13,2 13,0 14,8 15,3 14,7
* dane dot. faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych
o liczbie pracujących do 9 osób; dane nie obejmują jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, a także fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego, rolników indywidualnych, duchownych oraz podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.

Opracowanie: Wydział Strategii UM Gdyni na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Iwona Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Buryn
Data wytworzenia informacji: 31.12.2009
Data udostępnienia informacji: 29.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.09.2020 13:48 Aktualizacja treści Joanna Buryn
10.09.2019 09:30 Aktualizacja treści Joanna Buryn
10.09.2019 09:21 Aktualizacja treści Joanna Buryn
30.01.2019 13:27 Korekta Joanna Buryn
30.01.2019 13:26 Korekta Joanna Buryn
30.01.2019 13:18 Korekta Joanna Buryn
02.10.2018 13:00 Aktualizacja treści Joanna Buryn
27.09.2018 11:03 Aktualizacja treści Joanna Buryn
27.09.2018 10:43 Aktualizacja treści Joanna Buryn
25.01.2018 15:46 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
17.01.2018 11:30 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
30.12.2016 09:47 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 14:29 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 13:51 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 13:49 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 10:15 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.12.2016 10:43 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.08.2015 10:00 Aktualizacja treści Iwona Milewska
18.08.2015 14:32 Korekta Iwona Milewska
18.08.2015 12:50 Korekta Iwona Milewska
08.07.2015 11:29 Aktualizacja treści Iwona Milewska
23.01.2014 12:00 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.06.2013 14:57 Aktualizacja treści Iwona Milewska
10.01.2013 12:17 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.12.2012 14:10 Aktualizacja treści Iwona Milewska
05.04.2012 13:30 Aktualizacja treści Iwona Milewska
05.04.2012 12:07 Aktualizacja treści Iwona Milewska
05.04.2012 12:05 Aktualizacja treści Iwona Milewska
04.04.2012 11:41 Aktualizacja treści Iwona Milewska
23.12.2011 11:08 Aktualizacja treści Iwona Milewska
23.12.2011 11:03 Aktualizacja treści Iwona Milewska
25.10.2010 14:06 Korekta Iwona Milewska
22.10.2010 11:39 Dodanie informacji Iwona Milewska