Podmioty gospodarcze wg wielkości zatrudnienia i własności

Podmioty według przewidywanej liczby pracujących. Stan na 31.12.2022.

   Wielkość zatrudnienia:
  Sektor      publiczny:

  Sektor prywatny:     
      Ogółem:

          %
Ogółem:

409 44 194 45 832 100

0-9
232 43 055 44 516 97,1
10-49

90 967 1 057 2,3

50-249
66 148 214 0,5
pow. 250 osób 21 24 45 0,1

Źródło: GUS

Podmioty według przewidywanej liczby pracujących. Stan na 31.12.2021.


Wielkość zatrudnienia Sektor publiczny Sektur prywatny Ogółem: %
Ogółem: 411 42 943 44 414 100
0-9 232 41 789 43 081 97,0
10-49 90 977 1 067 2,4
50-249 67 153 220 0,5
powyżej 250 os. 22 24 46 0,1

W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON podmiotów, dla których nie wypełnione są informacje dotyczące przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby/zamieszkania, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. Źródło: GUSPodmioty według przewidywanej liczby pracujących. Stan na 31.12.2020.

wielkość zatrudnienia sektor publiczny sektor prywatny ogółem:         %
ogółem: 411 41 348 42 632 100
0-9 234 40 183 41 289 96,8
10-49 90 983 1074 2,5
50-249 64 159 223 0,5
powyżej 250 os. 23 23 46 0,1
W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON podmiotów, dla których nie wypełnione są informacje dotyczące przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby/zamieszkania, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. Źródło: GUS

Podmioty według przewidywanej liczby pracujących. Stan na 31.12.2019.
wielkość zatrudnienia  sektor publiczny  sektor prywatny  ogółem   %
ogółem 409 40 187 41 352 100
0-9 228 39 012 39 995 96,7
10-49 93 985 1 079 2,6
50-249 66 167 233 0,6
powyżej 250 22 23 45 0,1W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON podmiotów, dla których nie wypełnione są informacje dotyczące przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby/zamieszkania, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. Źródło: GUS


stan w dniu 31.12.2018 r.

wielkość zatrudnienia sektor
publiczny
sektor
prywatny
ogółem %

Ogółem 413 38931 39998 100
< 9 osób 219 37743 38615 96,5
od 10 do 49 osób 101 1002 1104 2,8
od 50-249 osób 71 162 233 0,6
> 250 osób 22 24 46 0,1stan w dniu 31.12.2017 r.

wielkość zatrudnienia sektor publiczny sektor prywatny ogółem %
Ogółem 441 39 796 40 237 100,0
 < 9 osób 245 38 364 38 609 96,0
od 10 do 49 osób 100 1 228 1 328 3,3
od 50-249 osób 74 179 253 0,6
 > 250 osób 22 25 47 0,1


stan w dniu 31.12.2016 r.
wielkość zatrudnienia sektor publiczny sektor prywatny ogółem %
Ogółem 463 38 849 39 312 100,0
 < 9 osób   266 37 432 37 698 95,9
od 10 do 49 osób 94 1 213 1 307 3,3
od 50-249 osób 81 178 259 0,7
 > 250 osób 22 26 48 0,1


stan w dniu 31.12.2015 r.
wielkość zatrudnienia
 sektor
publiczny
 sektor
prywatny
 ogółem  %
 Ogółem
 462
 38 161  38 623 100,0
  < 9 osób  262  36 744  37 006  95,8
 od 10 do 49 osób  94  1 211  1 305  3,4
 od 50-249 osób  83  181  264  0,7
  > 250 osób  23  25  48  0,1


 stan w dniu 31.12.2014 r.

wielkość zatrudnienia

sektor publiczny

sektor prywatny 

ogółem   %
  Ogółem 457 37 347 37 804 100,0
  < 9 osób 258 35 933 36 191 95,7
  od 10 do 49 osób 92 1 211 1 303 3,5
  od 50-249 osób 84 177 261 0,7
  > 250 osób 23 26 49 0,1


Spółki handlowe ogółem                               5 997 

w tym z udziałem kapitału zagranicznego       1 090


 stan w dniu 31.12.2013 r.

wielkość zatrudnienia

  sektor publiczny

sektor prywatny 

ogółem   %
  Ogółem 459 36 949 37 408 100,0
  < 9 osób 258 35 553 35 811 95,7
  od 10 do 49 osób 95 1 193 1 288 3,5
  od 50-249 osób 84 175 259 0,7
  > 250 osób 22 28 50 0,1

Spółki handlowe ogółem                           5 711 

w tym z udziałem kapitału zagranicznego       1 069


 stan w dniu 31.12.2012 r.

wielkość zatrudnienia

  sektor publiczny

sektor prywatny 

ogółem   %
  Ogółem 492 35 980 36 472 100,0 
  < 9 osób 294 34 590 34 884  95,7
  od 10 do 49 osób 92 1 190 1 282 3,5
  od 50-249 osób 84 174 258 0,7
  > 250 osób 22 26  48 0,2 

Spółki handlowe ogółem                                        5 228 

w tym z udziałem kapitału zagranicznego        1 018 stan w dniu 31.12.2011 r.

wielkość zatrudnienia

  sektor publiczny

sektor prywatny 

ogółem   %
  Ogółem 495 34705 35200 100,0 
  < 9 osób 233 33287  33520 95,2 
  od 10 do 49 osób 169 1218 1387 3,9 
  od 50-249 osób 66 176 242 0,7 
  > 250 osób 27  24 51 0,2 


Spółki handlowe ogółem                     4  882

w tym z udziałem kapitału zagranicznego     971 stan w dniu 31.12.2010 r.

wielkość zatrudnienia

  sektor publiczny

sektor prywatny 

ogółem   %
  Ogółem   521 34 946  35 467   100,0
  < 9 osób

239

33 481   33 720  95,0
  od 10 do 49 osób

186

1 257 1 443   4,1
  od 50-249 osób 69

182

251   0,7
  > 250 osób 27 26  53  0,2 


Spółki handlowe ogółem                          4  650

w tym z udziałem kapitału zagranicznego    973

 

Opracowanie: Wydział Strategii UM Gdyni na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku

 Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Buryn
Data wytworzenia informacji: 31.12.2009
Data udostępnienia informacji: 31.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2023 13:48 Aktualizacja treści Joanna Buryn
01.02.2023 13:47 Aktualizacja treści Joanna Buryn
01.02.2023 13:45 Aktualizacja treści Joanna Buryn
28.01.2022 11:32 Aktualizacja treści Joanna Buryn
03.02.2021 13:01 Aktualizacja treści Joanna Buryn
03.02.2021 13:00 Aktualizacja treści Joanna Buryn
03.02.2021 12:31 Korekta Michał Kowalski
03.02.2021 12:30 Korekta Michał Kowalski
31.01.2020 11:24 Aktualizacja treści Joanna Buryn
31.01.2020 11:21 Aktualizacja treści Joanna Buryn
31.01.2020 11:20 Aktualizacja treści Joanna Buryn
31.01.2020 11:19 Aktualizacja treści Joanna Buryn
31.01.2020 11:18 Aktualizacja treści Joanna Buryn
31.01.2020 11:17 Aktualizacja treści Joanna Buryn
31.01.2020 11:14 Aktualizacja treści Joanna Buryn
31.01.2020 11:13 Aktualizacja treści Joanna Buryn
31.01.2020 11:13 Aktualizacja treści Joanna Buryn
31.01.2020 11:12 Aktualizacja treści Joanna Buryn
31.01.2020 11:11 Aktualizacja treści Joanna Buryn
23.01.2019 09:50 Aktualizacja treści Joanna Buryn
23.01.2019 09:50 Aktualizacja treści Joanna Buryn
23.01.2019 09:47 Aktualizacja treści Joanna Buryn
26.01.2018 11:10 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
26.01.2018 11:09 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
26.01.2018 11:07 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
26.01.2018 10:59 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
26.01.2018 10:59 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
26.01.2018 10:57 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
12.04.2017 12:34 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 14:30 Aktualizacja treści Iwona Milewska
27.12.2016 14:28 Aktualizacja treści Iwona Milewska
23.12.2016 08:22 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.08.2015 09:54 Aktualizacja treści Iwona Milewska
18.08.2015 13:01 Korekta Iwona Milewska
18.08.2015 12:35 Korekta Iwona Milewska
08.07.2015 11:46 Korekta Iwona Milewska
19.12.2013 08:46 Dodanie informacji Iwona Milewska
10.01.2013 13:22 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.12.2011 10:42 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.12.2011 10:41 Aktualizacja treści Iwona Milewska
22.12.2011 11:11 Aktualizacja treści Iwona Milewska
25.10.2010 14:22 Korekta Iwona Milewska
25.10.2010 14:13 Korekta Iwona Milewska
22.10.2010 10:12 Aktualizacja treści Iwona Milewska