Mieszkańcy - demografia. Dane GUS.


 
 Wyszczególnienie  2011
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020
 2021
2022
 Ludność ogółem
  248 939
 248 726
  248 042
 247 820
 247 478
246 991
246 306
246 309
246 348
244 969
244 676*
242 874
 mężczyźni
  118 335
 118 111
 117 642
117 330
 117 125
116 742
116 372
116 330
116 271
115 444
115 071
114 114
 kobiety
  130 604
 130 615
 130 400
130 490
 130 353
130 249
129 934
129 979
130 077
129 525
129 605
128 760
 Współczynnik feminizacji
110
 111
 111
111
 111
111
111
111
111
112
112
112
 Gęstość zaludnienia
(na km.kw)
 1 842
 1 841
 1 835
1 834
 1 831
1 828
1 823
1823
1823
1815
1812
1799**
 Małżeństwa
 1 250
 1 122
 1 033
1 202
 1 294
1 344
1302
1326
1231
953
1116
1136
 na 1 000 ludności
 5,10
 4,51
 4,20
4,85
 5,22
5,43
5,28
5,38
4,99
3,9
4,6
4,7
 Urodzenia żywe
 2 238
 2 263
 2 150
2 233
 2 300
2 318
2 278
2241
2268
1989
1987
1722
 na 1 000 ludności
 9,10
 9,10
 8,70
9,01
 9,29
9,37
9,24
9,1
9,21
8,1
8,1
7,1
 Zgony
 2 416
 2 438
 2 438
2 478
 2 519
2 583
2 739
2569
2615
2882
3218
3062
 na 1 000 ludności
 9,80
 9,80
 9,80
10,00
 10,17
10,44
11,11
10,43
10,61
11,7
13,15
12,6
 w tym niemowląt
 10
 4
 9
6
 3
5
6
10
5
6
6
10
 Przyrost naturalny
 -178
 -175
 -288
-245
 -219
-265
-461
-328
-347
-893
-1231
-1340
 na 1 000 ludności
 -0,70
 -0,70
 -1,20
 -0,99
 -0,88
-1,07
-1,87
-1,33
-1,4
-3,6
-5,03
-5,5
 Saldo migracji stałej ogółem
 -344
 -340
 -515
-52
-23
-40
-90
156
206
-332
-130
-310
 zagranicznej
79
49
-92
-104
 bd
30
23
37
77
51
22
-59
 wewnętrznej
-423
-389
 -423
52
81
-70
-113
119
129
-383
-152
-251

*dane za 2021 r. zostały zaktualizowane przez GUS na bazie wyników narodowego Spisu Powszechnego 2021.
** powierzchnia bez wód Zatoki Gdańskiej, przyjęto powierzchnię z 2021r.
Opracowanie: Wydział Strategii UM Gdyni
dane GUS

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 31.12.2009
Data udostępnienia informacji: 02.05.2023