Mieszkańcy - demografia


 
 Wyszczególnienie  2011
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VI'2020
2020
 Ludność ogółem
  248 939
 248 726
  248 042
 247 820
 247 478
246 991
246 306
246 309
246 348
245 867
244 969
 mężczyźni
  118 335
 118 111
 117 642
117 330
 117 125
116 742
116 372
116 330
116 271
116 002
115 444
 kobiety
  130 604
 130 615
 130 400
130 490
 130 353
130 249
129 934
129 979
130 077
129 865
129 525
 Współczynnik feminizacji
110
 111
 111
111
 111
111
111
111
111
111
112
 Gęstość zaludnienia
(na km.kw)
 1 842
 1 841
 1 835
1 834
 1 831
1 828
1 823
1823
1823
1816
1815
 Małżeństwa
 1 250
 1 122
 1 033
1 202
 1 294
1 344
1302
1326
1231
259
953
 na 1 000 ludności
 5,10
 4,51
 4,20
4,85
 5,22
5,43
5,28
5,38
4,99
2,10
3,9
 Urodzenia żywe
 2 238
 2 263
 2 150
2 233
 2 300
2 318
2 278
2241
2268
1003
1989
 na 1 000 ludności
 9,10
 9,10
 8,70
9,01
 9,29
9,37
9,24
9,1
9,21
8,15
8,1
 Zgony
 2 416
 2 438
 2 438
2 478
 2 519
2 583
2 739
2569
2615
1321
2882
 na 1 000 ludności
 9,80
 9,80
 9,80
10,00
 10,17
10,44
11,11
10,43
10,61
10,73
11,7
 w tym niemowląt
 10
 4
 9
6
 3
5
6
10
5
3
6
 Przyrost naturalny
 -178
 -175
 -288
-245
 -219
-265
-461
-328
-347
-318
-893
 na 1 000 ludności
 -0,70
 -0,70
 -1,20
 -0,99
 -0,88
-1,07
-1,87
-1,33
-1,4
-2,58
-3,6
 Saldo migracji stałej ogółem
 -344
 -340
 -515
-52
-23
-40
-90
156
206
-163
-332
 zagranicznej
79
49
-92
-104
 bd
30
23
37
77
29
51
 wewnętrznej
-423
-389
 -423
52
81
-70
-113
119
129
-192
-383

Opracowanie: Wydział Strategii UM Gdyni
dane GUS

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Iwona Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Buryn
Data wytworzenia informacji: 31.12.2009
Data udostępnienia informacji: 27.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2021 10:14 Aktualizacja treści Joanna Buryn
22.04.2021 15:59 Aktualizacja treści Joanna Buryn
19.10.2020 11:40 Aktualizacja treści Joanna Buryn
12.10.2020 12:48 Aktualizacja treści Joanna Buryn
12.10.2020 11:18 Aktualizacja treści Joanna Buryn
12.10.2020 11:17 Aktualizacja treści Joanna Buryn
12.10.2020 11:16 Aktualizacja treści Joanna Buryn
18.05.2020 13:24 Aktualizacja treści Joanna Buryn
23.04.2020 20:49 Aktualizacja treści Joanna Buryn
23.04.2020 20:48 Aktualizacja treści Joanna Buryn
15.01.2020 12:07 Aktualizacja treści Joanna Buryn
15.01.2020 12:07 Aktualizacja treści Joanna Buryn
15.01.2020 12:06 Aktualizacja treści Joanna Buryn
15.05.2019 08:44 Aktualizacja treści Joanna Buryn
09.05.2019 11:42 Aktualizacja treści Joanna Buryn
09.05.2019 11:41 Aktualizacja treści Joanna Buryn
08.05.2019 11:12 Aktualizacja treści Joanna Buryn
08.05.2019 11:11 Aktualizacja treści Joanna Buryn
08.05.2019 11:10 Aktualizacja treści Joanna Buryn
30.01.2019 13:17 Korekta Joanna Buryn
25.01.2019 10:42 Aktualizacja treści Joanna Buryn
24.01.2019 10:16 Aktualizacja treści Joanna Buryn
24.01.2019 10:15 Aktualizacja treści Joanna Buryn
24.01.2019 10:07 Aktualizacja treści Joanna Buryn
24.01.2019 10:06 Aktualizacja treści Joanna Buryn
24.01.2019 10:03 Aktualizacja treści Joanna Buryn
12.06.2018 12:54 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
12.06.2018 12:53 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
07.05.2018 08:48 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
07.05.2018 08:47 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
07.05.2018 08:47 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
07.05.2018 08:41 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
25.01.2018 15:43 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
17.01.2018 14:53 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
17.01.2018 14:48 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
17.01.2018 10:56 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
29.12.2016 14:27 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 11:45 Aktualizacja treści Iwona Milewska
22.12.2016 13:28 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.08.2015 10:13 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.08.2015 10:07 Aktualizacja treści Iwona Milewska
18.08.2015 15:25 Korekta Iwona Milewska
18.08.2015 15:24 Korekta Iwona Milewska
14.07.2015 15:26 Korekta Iwona Milewska
02.07.2015 11:20 Aktualizacja treści Iwona Milewska
02.07.2015 11:08 Aktualizacja treści Iwona Milewska
26.06.2015 12:00 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.12.2013 12:54 Dodanie informacji Iwona Milewska
20.08.2013 11:46 Aktualizacja treści Iwona Milewska
20.08.2013 11:33 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.12.2012 13:56 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.12.2012 13:36 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.12.2012 13:33 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.12.2011 09:51 Aktualizacja treści Iwona Milewska
23.12.2011 11:10 Aktualizacja treści Iwona Milewska
15.11.2011 14:46 Aktualizacja treści Iwona Milewska
22.10.2010 14:04 Dodanie informacji Iwona Milewska