Dzielnice

Dzielnice Gdyni- liczba ludności zameldowanej

Opracowanie: Wydział Strategii na podst. danych z bazy Ewidencji Meldunków UM Gdyni

na koniec 2022 r.


Informacja: Różnica pomiędzy liczba ludności wg GUS, a Ewidencją Ludności UM Gdyni  wynika z odmiennej, w stosunku do ewidencji meldunkowej, metodologii i zasad stosowanych podczas spisów powszechnych, które uzupełniane o bieżące bilanse ludności dostarczają danych o jej liczbie.


na koniec 2021 r.


Informacja: Różnica pomiędzy liczba ludności wg GUS, a Ewidencją Ludności UM Gdyni  wynika z odmiennej, w stosunku do ewidencji meldunkowej, metodologii i zasad stosowanych podczas spisów powszechnych, które uzupełniane o bieżące bilanse ludności dostarczają danych o jej liczbie.


na koniec 2020 r.


Informacja: Różnica pomiędzy liczba ludności wg GUS, a Ewidencją Ludności UM Gdyni  wynika z odmiennej, w stosunku do ewidencji meldunkowej, metodologii i zasad stosowanych podczas spisów powszechnych, które uzupełniane o bieżące bilanse ludności dostarczają danych o jej liczbie.

na koniec 2019 r.


Informacja: Różnica pomiędzy liczba ludności wg GUS, a Ewidencją Ludności UM Gdyni  wynika z odmiennej, w stosunku do ewidencji meldunkowej, metodologii i zasad stosowanych podczas spisów powszechnych, które uzupełniane o bieżące bilanse ludności dostarczają danych o jej liczbie.

na koniec 2018 r.

Informacja: Różnica pomiędzy liczba ludności wg GUS, a Ewidencją Ludności UM Gdyni  wynika z odmiennej, w stosunku do ewidencji meldunkowej, metodologii i zasad stosowanych podczas spisów powszechnych, które uzupełniane o bieżące bilanse ludności dostarczają danych o jej liczbie.

na koniec 2017 r.

Wyszczególnienie
                                         w wieku
Ogółem
Powierzchnia
Gęstość zaludnienia
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
                                           w osobach
      w km2
w osobach
Babie Doły 294 1 349 436 2 079 2,21 941
Chwarzno-Wiczlino 2 833 6 823 1 574 11 230 25,53 440
Chylonia 2 952 12 612 7 224 22 788 3,84 5 934
Cisowa 1 651 6 373 3 789 11 813 5,78 2 044
Dąbrowa 2 540 9 060 2 552 14 152 6,22 2 275
Działki Leśne 1 036 4 213 2 456 7 705 1,95 3 951
Grabówek 1 260 5 484 2 487 9 231 4,38 2 108
Kamienna Góra 572 2 029 1 388 3 989 0,65 6 137
Karwiny 1 379 5 586 3 327 10 292 3,39 3 036
Leszczynki 1 247 4 794 1 979 8 020 2,75 2 916
Mały Kack 1 780 5 400 1 889 9 069 7,94 1 142
Obłuże 2 994 9 846 5 887 18 727 3,66 5 117
Oksywie 2 845 8 644 3 437 14 926 4,37 3 416
Orłowo 1 093 3 899 1 890 6 882 5,02 1 371
Pogórze 1 957 7 693 3 258 12 908 2,36 5 469
Pustki Cisowskie-Demptowo 1 372 4 599 2 427 8 398 15,18 553
Redłowo 1 184 4 545 2 450 8 179 2,96 2 763
Śródmieście 1 489 6 380 4 244 12 113 11,49 1 054
Wielki Kack 2 344 6 962 1 630 10 936 15,03 728
Witomino Leśniczówka 1 178 4 207 2 804 8 189 3,28 2 497
Witomino Radiostacja 1 254 4 995 3 269 9 518 5,23 1 820
Wzgórze św. Maksymiliana 1 579 6 325 3 377 11 281 1,95 5 785
Gdynia: 36 833 131 818 63 774 232 425 135,17 1 720

Informacja: Różnica pomiędzy liczba ludności wg GUS, a Ewidencją Ludności UM Gdyni  wynika z odmiennej, w stosunku do ewidencji meldunkowej, metodologii i zasad stosowanych podczas spisów powszechnych, które uzupełniane o bieżące bilanse ludności dostarczają danych o jej liczbie.
na koniec 2016 r.

Wyszczególnienie Powierzchnia
w km2
Ludność
ogółem
Gęstość
zaludnienia
Babie Doły  2,21 2 108 952
Chwarzno- Wiczlino  25,53 10 674 418
Chylonia 3,84 23 298 6 071
Cisowa 5,78 12 074 2 088
Dąbrowa 6,22 14 258 2 291
Działki Leśne 1,95 7 858 4 037
Grabówek 4,38 9 392 2 144
Kamienna Góra 0,65 4 075 6 313
Karwiny 3,39 10 448 3 080
Leszczynki 2,75 8 157 2 966
Mały Kack 7,94 8 804 1 109
Obłuże 3,66 18 999 5 192
Oksywie 4,37 14 940 3 421
Orłowo 5,02 6 949 1 383
Pogórze 2,36 13 116 5 549
Pustki Cisowskie- Demptowo  15,18 8 409 554
Redłowo 2,96 8 232 2 781
Śródmieście 11,49 12 473 1 085
Wielki Kack 15,03 10 963 729
Witomino- Leśniczówka 3,28 8 362 2 551
Witomino- Radiostacja 5,23 9 712 1 858
Wzgórze Św. Maksymiliana 1,95 11 397 5 840
OGÓŁEM 135,18 234 698 1 736


na koniec 2015 r.
Wyszczególnienie
Powierzchnia
 w km2
 Ludność
ogółem
Gęstość
 zaludnienia
 Babie Doły
 2,21
2 145 968
 Chwarzno-Wiczlino  25,53  10 197  399
 Chylonia  3,84  23 687  6 173
 Cisowa  5,78  12 244  2 118
 Dąbrowa  6,22  14 385  2 312
 Działki Leśne  1,95  8 009  4 115
 Grabówek  4,38  9 552  2 181
 Kamienna Góra  0,65  4 188  6 488
 Karwiny  3,39  10 605  3 126
 Leszczynki  2,75  8 240  2 996
 Mały Kack  7,95  8 716  1 097
 Obłuże  3,66  19 302  5 275
 Oksywie  4,37  14 885  3 408
 Orłowo  5,02  7 027  1 399
 Pogórze  2,36  13 378  5 659
 Pustki Cisowskie-Demptowo  15,18  8 486  559
 Redłowo  2,96  8 289  2 801
 Śródmieście  11,49  12 757  1 110
 Wielki Kack  15,03  1 1002  732
 Witomino Leśniczówka  3,28  8 471  2 585
 Witomino Radiostacja  5,23  9 841  1 883
 Wzgórze Świętego Maksymiliana  1,95  11 639  5 954
OGÓŁEM  135,18  237 045  1 753

 na koniec 2014 r.
 Dzielnica
Ludność ogółem
Powierzchnia w km2
 Gęstość zaludnienia
 Babie Doły
 2 169
 2,21
 979
 Chwarzno-Wiczlino
 9 625
 25,54
 377
 Chylonia
 24 026
 3,84
 6 261
 Cisowa
 12 528
 5,78
 2 167
 Dąbrowa
 14 654
 6,23
 2 354
 Działki Leśne
 8 204
 1,95
 4 215
 Grabówek
 9 704
 4,38
 2 216
 Kamienna Góra
 4 210
 0,65
 6 522
 Karwiny
 10 627
 3,39
 3 136
 Leszczynki
 8 546
 2,75
 3 108
 Mały Kack
 8 580
 7,94
 1 081
 Obłuże
 19 312
 3,66
 5 277
 Oksywie
 15 106
 4,37
 3 459
 Orłowo
 7 045
 5,02
 1 402
 Pogórze
 13 532
 2,36
 5 735
 Pustki Cisowskie-Demptowo
 8 519
 15,18
 561
 Redłowo
 8 177
 2,96
 2 763
 Śródmieście
 12 933
 11,49
 1 125
 Wielki Kack
 11 010
 15,03
 732
 Witomino Leśniczówka
 8 535
 3,28
 2 603
 Witomino Radiostacja
 9 998
 5,23
 1 913
 Wzgórze Św. Maksymiliana
 11 859
 1,95
 6 077
 Ogółem
 238 899
 135,17
 1 767

na koniec 2013 r.
Dzielnica Ludność ogółem Powierzchnia w km2 Gęstość zaludnienia
 
Babie Doły
2 186 2,3 950

Chwarzno-Wiczlino
8 914 27,93 319

Chylonia
24 506 3,97 6 173
 
Cisowa
12 702 5,77 2 201
 
Dąbrowa 
14 641 5,32 2 752
 
Działki Leśne 
8 346 2,15 3 882
 
Grabówek 
9 749 3,97 2 456
 
Kamienna Góra 
4 225 0,63 6 706
 
Karwiny 
10 690 3,28 3 259
 
Leszczynki 
8 561 2,73 3 136
 
Mały Kack 
8 420 8,49 992
 
Obłuże 
19 339 3,64 5 313
 
Oksywie 
15 000 4,67 3 212
 
Orłowo 
7 076 4,44 1 594
 
Pogórze 
13 695 2,28 6 007
 
Pustki Cisowskie-Demptowo 
8 597 14,51 592

 Redłowo 
8 159 2,83 2 883
 
Śródmieście 
13 120 11,45 1 146
 
Wielki Kack 
10 990 14,91 737
 
Witomino Leśniczówka 
8 585 3,24 2 650

Witomino Radiostacja 
10 131 4,92 2 059

Wzgórze Św. Maksymiliana
11 998 1,71 7 016

OGÓŁEM
239 630 135,14 1 773

na koniec 2012 r.
 

Dzielnica

Ludność ogółem
Powierzchnia
w km2
Gęstość zaludnienia
 Babie Doły  2 220 2,30 965
 Chwarzno-Wiczlino  8 387 27,93 300
 Chylonia  24 852 3,97 6 260
 Cisowa  12 878 5,77 2 232
 Dąbrowa  14 664 5,32 2 756
 Działki Leśne  8 437 2,15 3 924
 Grabówek  9 783 3,97 2 464
 Kamienna Góra  4 222 0,63 6 702
 Karwiny  10 819 3,28 3 298
 Leszczynki  8 682 2,73 3 180
 Mały Kack  8 245 8,49 971
 Obłuże  19 403 3,64 5 330
 Oksywie  15 034 4,67 3 219
 Orłowo  7 085 4,44 1 596
 Pogórze  13 770 2,28 6 039
 Pustki Cisowskie-Demptowo  8 610 14,51 593
 Redłowo  8 061 2,83 2 848
 Śródmieście  13 308 11,45 1 162
 Wielki Kack  10 888 14,91 730
 Witomino Leśniczówka  8 690 3,24 2 682
Witomino Radiostacja  10 261 4,92 2 086
Wzgórze Świętego Maksymiliana 12 176 1,71 7 120
OGÓŁEM 240 475 135,14 1 779

na koniec 2011 r.

Dzielnica

Ludność ogółem
Powierzchnia
w km2
Gęstość zaludnienia
Babie Doły 2 261
2,30
983
Oksywie 15 188
4,67
3 252
Obłuże 19 423
3,64
5 336
Pogórze 13 992
2,28
6 137
Cisowa 13 039
5,77
2 260
Pustki Cisowskie -Demptowo 8 714
14,51
601
Chylonia 25 331
3,97
6 381
Leszczynki 8 791
2,73
3 220
Grabówek 9 977
3,97
2 513
Działki Leśne 8 572
2,15
3 987
Śródmieście 13 533
11,45
1 182
Kamienna Góra 4 280
0,63
6 794
Wzgórze Św. Maksymiliana 12 330
1,71
7 211
Redłowo 8 106
2,83
2 864
Orłowo 7 149
4,44
1 610
Mały Kack 8 096
8,49
954
Wielki Kack 10 855
14,91
728
Karwiny
10 928
3,28
3 332
Dąbrowa
14 650
5,32
2 754
Witomino Radiostacja
10 368
4,92
2 107
Witomino Leśniczówka 8 786 3,24
2 712
Chwarzno - Wiczlino 7 768 27,93 278

Gdynia ogółem

242 137

135,14

1 792na koniec  2010 r
.

Dzielnica

Ludność ogółem
Powierzchnia
w km2
Gęstość zaludnienia
Babie Doły
2 303
2,30
1 001
Oksywie
15 232
4,67
3 262
Obłuże 19 431
3,64
5 338
Pogórze
14 071
2,28
6 171
Cisowa
13 073
5,77
2 266
Pustki Cisowskie -Demptowo
8 732
14,51
602
Chylonia
25 599
3,97
6 448
Leszczynki 8 910
2,73
3 264
Grabówek
9 959
3,97
2 509
Działki Leśne 8 687
2,15
4 040
Śródmieście
13 721
11,45
1 198
Kamienna Góra
4 270
0,63
6 778
Wzgórze Św. Maksymiliana
12 323
1,71
7 206
Redłowo
8 052
2,83
2 845
Orłowo
7 167
4,44
1 614
Mały Kack
7 895
8,49
930
Wielki Kack
10 719
14,91
719
Karwiny
10 983
3,28
3 348
Dąbrowa
14 701
5,32
2 763
Witomino Radiostacj
10 485
4,92
2 131
Witomino Leśniczówka 8 904 3,24
2 748
Chwarzno - Wiczlino 7 234 27,93 259

Gdynia ogółem

242 451

135,14

1 794

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Iwona Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Buryn
Data wytworzenia informacji: 28.01.2006
Data udostępnienia informacji: 28.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2023 12:24 Aktualizacja treści Joanna Buryn
15.03.2022 13:59 Aktualizacja treści Joanna Buryn
13.01.2022 10:39 Aktualizacja treści Joanna Buryn
18.01.2021 12:52 Aktualizacja treści Joanna Buryn
18.01.2021 12:49 Aktualizacja treści Joanna Buryn
31.03.2020 08:43 Korekta Michał Kowalski
31.03.2020 08:33 Poprawienie widoku tabel Michał Kowalski
15.01.2020 13:29 Aktualizacja treści Joanna Buryn
15.01.2020 13:06 Aktualizacja treści Joanna Buryn
18.02.2019 12:23 Aktualizacja treści Joanna Buryn
11.02.2019 12:59 Aktualizacja treści Joanna Buryn
23.01.2019 12:33 Aktualizacja treści Joanna Buryn
23.01.2019 09:59 Aktualizacja treści Joanna Buryn
14.05.2018 08:34 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
06.02.2018 10:50 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
06.02.2018 10:49 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
19.04.2017 11:09 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.04.2017 10:41 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.04.2017 10:25 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 14:28 Aktualizacja treści Iwona Milewska
22.12.2016 12:57 Korekta Iwona Milewska
22.12.2016 10:49 Dodanie informacji Iwona Milewska
19.08.2015 10:03 Aktualizacja treści Iwona Milewska
18.08.2015 14:51 Korekta Iwona Milewska
02.07.2015 11:26 Aktualizacja treści Iwona Milewska
01.07.2015 11:10 Aktualizacja treści Iwona Milewska
01.07.2015 11:09 Aktualizacja treści Iwona Milewska
01.07.2015 11:05 Aktualizacja treści Iwona Milewska
10.07.2014 12:51 Aktualizacja treści Iwona Milewska
05.02.2014 10:48 Dodanie informacji Iwona Milewska
18.12.2013 15:16 Dodanie informacji Iwona Milewska
29.05.2013 12:09 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.12.2012 13:57 Aktualizacja treści Iwona Milewska
20.12.2012 10:45 Aktualizacja treści Iwona Milewska
12.01.2012 09:31 Aktualizacja treści Iwona Milewska
23.12.2011 11:09 Aktualizacja treści Iwona Milewska
15.11.2011 15:40 Aktualizacja treści Iwona Milewska
15.11.2011 15:26 Aktualizacja treści Iwona Milewska
16.11.2010 13:57 Korekta Iwona Milewska
16.11.2010 13:57 Korekta Iwona Milewska
16.11.2010 13:56 Korekta Iwona Milewska
16.11.2010 13:54 Korekta Iwona Milewska
25.10.2010 14:05 Korekta Iwona Milewska
25.10.2010 13:56 Aktualizacja treści Iwona Milewska
22.10.2010 13:21 Aktualizacja treści Iwona Milewska