Bezrobocie

Bezrobocie 

Bezrobotni wg wieku
 2010
2011  2012   2013   2014  2015 2016
  18-24 lat
 660
 648  697   635   544 417 310
 25-34 lata  1 816  1 732  1 952  1 943   1 633  1 389 1 114
  35-44 lata  1 126  1 193  1 498   1 529   1 498  1 335 1 096
  45-54 lata  1 225  1 186  1 351   1 264  1 150  953 811
  55-59 lat  633  669  858   904  824  702 533
 60-64 lata  119  164  243   292   362  367 328
 Razem  5 579  5 592  6 599   6 567  6 011  5 163 4 192

Bezrobotni wg wieku 2017 2018 2019
2020
2021
2022
2023
18-24 lat 225 191 160 338 170 140 164
25-34 lata 906 776 640 1076 637 496 483
35-44 lata 878 750 688 1086 773 572 613
45-54 lata 609 564 475 810 604 552 536
55 lat i więcej 555 498 420 561 467 384 378
Razem 3 173 2 779 2 383
3871
2651
2144
 2174

Bezrobotni wg wykształcenia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020
2021
2022
2023
wyższe 1 214 1 224 1 477 1 684 1 507 1 366 1 177 994 910 836 1214 827 670 751
policealne,
średnie zaw.
1 443 1 459 1 643 1 575 1 438 1 245 1 009 754 688 561 841 606 505 438
średnie ogólnokszt. 701 718 817 784 732 633 559 457 390 337 597 372 317 326
zasadnicze/
branżowe
1 174  1 125 1 375 1 287 1 151 925 684 431 338 267 485 383 279 263
gimnazjalne/
podst. i poniżej
1 047 1 066 1 287 1 237 1 183 994 763 537 453 382 734 463 373 396
Razem 5 579 5 592 6 599 6 567 6 011 5 163 4 192 3 173 2 779 2 383
3871
2651
2144
 2174

Bezrobotni wg czasu
pozostawania bez pracy
 2010
 2011  2012  2013   2014  2015 2016
 do 1  m-ca
 778
 758  822   786  660 569 520
 1 - 3  m-ce  1 671  1 401  1 675  1 347  1 239  1 064 924
 4 - 6   m-cy  1 248  1 280  1 318   1 109   967  833 690
 7 - 11  m-cy  1 125  1 080  1 315  1 397  1 126  890 706
 12 - 24   m-ce  671  802  973  1 180  1 062  819 583
 powyżej 24 m-cy  86  271  496   748  957  988 769
 Razem  5 579  5 592  6 599  6 567   6 011  5 163 4 192

Bezrobotni wg czasu
pozostawania bez pracy
 2017  2018  2019
 2020
2021
2022
2023
do 1 m-ca 411 384 397 345 315 307 307
1 - 3 m-ce 770 752 589 875 535 583 532
3 - 6 m-cy 589 486 454 646 373 400 416
6 - 12 m-cy 507 462 400 1046 414 323 407
12 - 24 m-ce 431 364 293 612 569 208 250
powyżej 24 m - cy 465 331 250 347 445 323 262
Razem 3 173 2 779 2 383
 3871 2651
2144
 2174

Bezrobotni wg stażu pracy
 2010 2011  2012  2013 2014  2015 2016
 bez stażu
 654
617  652  663 580  430 334
 do 5 lat  2 026  1 976  2 349   2 391   2 225  1 986 1 638
  6 - 10 lat  807  850  1 014   1 044   960  857 710
 11 - 20 lat  1 066  1 057  1 295   1 238   1 139  997 799
 pow. 20 lat  1 026  1 092  1 289  1 231   1 107  893 711
 Razem  5 579  5 592  6 599   6 567   6 011  5 163 4 192

Bezrobotni wg stażu pracy 2017 2018 2019
2020
2021
2022
2023
do 1 roku 674 606 479 901 615 459 471
1-5 lat 688 610 548 894 593 470 484
6-10 lat 517 470 377 615 430 348 375
11-20 lat 572 487 435 629 463 397 401
21-30 lat 361 301 265 359 260 211 173
powyżej 30 lat 135 114 89 116 83 55 58
bez stażu 226 191 190 357 207 204 212
Razem 3 173 2 779 2 383
 3871 2651
2144
 2174

 
2010
2011  2012  2013 2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022
2023
Stopa bezrobocia w %
 5,4
 5,5  6,4  6,4  5,8
 5,0
 4,0 2,9 2,4 2,1 3,4 2,4 1,9 2,0

Źródło: Wydział Strategii UM Gdyni na podst. danych PUP Gdynia. Stany na 31.XII.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację:
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Buryn
Data wytworzenia informacji: 30.06.2010
Data udostępnienia informacji: 30.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2024 14:41 Aktualizacja treści Joanna Buryn
01.02.2024 14:38 Aktualizacja treści Joanna Buryn
01.02.2024 14:36 Aktualizacja treści Joanna Buryn
01.02.2024 14:34 Aktualizacja treści Joanna Buryn
01.02.2024 14:19 Aktualizacja treści Joanna Buryn
01.02.2024 14:18 Aktualizacja treści Joanna Buryn
25.01.2024 12:22 Aktualizacja treści Joanna Buryn
22.02.2023 20:03 Aktualizacja treści Joanna Buryn
03.02.2023 10:31 Aktualizacja treści Joanna Buryn
01.02.2023 12:55 Aktualizacja treści Joanna Buryn
01.02.2023 12:52 Aktualizacja treści Joanna Buryn
01.02.2023 12:30 Aktualizacja treści Joanna Buryn
29.03.2022 09:20 Aktualizacja treści Joanna Buryn
28.01.2022 12:08 Aktualizacja treści Joanna Buryn
17.01.2022 10:54 Aktualizacja treści Joanna Buryn
17.01.2022 10:50 Aktualizacja treści Joanna Buryn
04.05.2021 14:53 Aktualizacja treści Joanna Buryn
29.04.2021 12:31 Aktualizacja treści Joanna Buryn
29.04.2021 12:10 Aktualizacja treści Joanna Buryn
01.02.2021 09:44 Aktualizacja treści Joanna Buryn
01.02.2021 09:43 Aktualizacja treści Joanna Buryn
01.02.2021 09:42 Aktualizacja treści Joanna Buryn
01.02.2021 09:39 Aktualizacja treści Joanna Buryn
04.03.2020 10:55 Aktualizacja treści Joanna Buryn
04.02.2020 11:13 Aktualizacja treści Joanna Buryn
04.02.2020 11:11 Aktualizacja treści Joanna Buryn
04.02.2020 11:10 Aktualizacja treści Joanna Buryn
04.02.2020 11:09 Aktualizacja treści Joanna Buryn
04.02.2020 11:08 Aktualizacja treści Joanna Buryn
04.02.2020 11:07 Aktualizacja treści Joanna Buryn
08.03.2019 12:33 Aktualizacja treści Joanna Buryn
08.03.2019 12:22 Aktualizacja treści Joanna Buryn
08.03.2019 12:22 Aktualizacja treści Joanna Buryn
20.02.2019 11:41 Aktualizacja treści Joanna Buryn
20.02.2019 09:16 Dodanie informacji Joanna Buryn
20.02.2019 09:13 Aktualizacja treści Joanna Buryn
20.02.2019 09:13 Aktualizacja treści Joanna Buryn