2022

PODSTAWOWE DANE EKSPLOATACYJNE I EKONOMICZNE 2021 - 2022

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

Lp. Wyszczególnienie j.m. Rok 2022 Rok 2021
1. Stan autobusów na koniec roku    szt.                 90                 72
2. Zakup/aport autobusów    szt.                 24                   0
3. Sprzedaż lub kasacja autobusów    szt.                   6                   3
4. Średni wiek autobusów    lata                   7                   7
5. Wozokilometry komunikacyjne    km      4 140 597      4 218 274
6. Wykonanie planu wozokilometrów    %           101,20           101,40
7. Wykonanie wskaźnika wykorzystania taboru    %             73,58             91,60
8. Wykonanie wskaźnika regularności    %             99,95             99,96
9. Wykonanie wskaźnika gotowości technicznej    %             95,62             97,00
10. Przeciętne zatrudnienie   etaty           211,18           222,02

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 28.06.2023
Data udostępnienia informacji: 28.06.2023