2010 - 2011

                                                                                2010                2011

  1.   linie obsługiwane                                        27  szt.                 27 szt.        
   2.   wozokilometry komunikacyjne            4 352 646,5  wzkm    4 395 870,1 wzkm
   3.   wykonanie planu wozokilometrów           101,43  %             101,00 %
   4.   średnioroczna cena wozokilometra        6,74   zł/wzkm         7,09 zł/wskm
   5.   stan autobusów na koniec roku             74    szt.                  74 szt.
   6.   zakup autobusów                                     6    szt.                    5 szt
   7.  sprzedaż lub kasacja autobusów              2    szt.                    5 szt.
   8.  średni wiek autobusów                            12    lat                    11 lat
   9.  wskaźnik gotowości technicznej          94,01   %                    94,57 %
 10.  wskaźnik wykorzystania taboru          86,93   %                    87,86 %
 11.  wskaźnik regularności kursowania      99,97   %                    99,97 %

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 21.10.2011
Data udostępnienia informacji: 21.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2012 09:51 Dodanie informacji Bożena Szumborska
21.10.2011 13:25 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
21.10.2011 12:28 Dodanie informacji Bożena Szumborska