2009

   1.   linie obsługiwane                                                                25               szt.
   2.   wozokilometry komunikacyjne                                4 338 275,8            wzkm
   3.   wykonanie planu wozokilometrów                                    101,09          %
   4.   średnioroczna cena wozokilometra                                      6,58          zł/wzkm
   5.   stan autobusów na koniec roku                                          70              szt.
   6.   zakup autobusów                                                                  2              szt.
   7.   sprzedaż lub kasacja autobusów                                          1              szt.
   8.   średni wiek autobusów                                                        11              lat
   9.   wskaźnik gotowości technicznej                                          95,95         %
  10.  wskaźnik wykorzystania taboru                                          89,98         %
  11.  wskaźnik regularności kursowania                                      99,96         %

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 21.10.2011
Data udostępnienia informacji: 21.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2011 13:16 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
21.10.2011 12:30 Dodanie informacji Bożena Szumborska