Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gdyni

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych realizowanym na podstawie ustawy z dnia z 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Dokument określa sposób prowadzenia tego procesu jako kompleksowy, uwzględniający zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi ustawy miasto zobowiązane jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszar może zostać wskazany jako zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.

Na podstawie diagnozy i w wyniku konsultacji społecznych Rada Miasta Gdyni podjęła w dniu 30 marca 2016 roku uchwałę nr XIX/435/16 dotyczącą wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Obszar rewitalizacji w Gdyni podzielony jest na 6 podobszarów:

  1. Część dzielnicy Babie Doły, w tym obszar ulicy Rybaków 1A, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ulicy Zielonej 36, 38, ulica Klifowa numery parzyste. 
  2. Część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie, w tym obszar ulic: Marynarskiej, Zbarskiej, Żeglarzy, Osady Rybackiej, Arciszewskich, A. Muchowskiego, bł. ks. kmdr ppor. W. Miegonia, ks. E. Makowskiego, J. Grudzińskiego, Bosmańska nr 1, 3, 3A, 5, 5A, 5B, 5C, Nasypowa nr nieparzyste 3 do 17, płk. S. Dąbka od 1 do 51 nieparzyste od 12 do 52A parzyste oraz ulic Arendta Dickmana (numery parzyste) i inż. J. Śmidowicza.
  3. Część dzielnicy Chylonia, w tym obszar ulicy Ludwika Zamenhofa od 1 do 17 nieparzyste oraz ulica Opata Hackiego od 23 do 33 nieparzyste i Morskiej 196.
  4. Część dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku, w tym obszar ulic: Ananasowej, Brzoskwiniowej, Morelowej, Śliwkowej, Gruszkowej, Wiśniowej, Jabłkowej, Palmowej, Orzechowej, Nowodworskiego, Dachnowskiego, Porzeczkowej, Bananowej, Cytrynowej, Pomarańczowej oraz obszar ulicy Przemysłowej 121, Hutnicza 27, 30A i Północnej 2A, 2B, 2C, 3A, 3C, 3E.
  5. Część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu, w tym obszar ulicy gen. Orlicz-Dreszera bez numerów parzystych oraz ulicy Kalksztajnów od 2 do 28F, wraz z  numerami 36C, 36B oraz ulica Kordeckiego 13B. 
  6. Zachodnia cześć dzielnicy Witomino - Radiostacja, w tym obszar ulic Strażackiej, Rolniczej, Widnej, Pogodnej, Nauczycielskiej, Uczniowskiej, Żywicznej, Sosnowej oraz ulicy Chwarznieńskiej od numeru 2A do 38 parzyste od 124 do 138-136 parzyste.
Dla ww. podobszarów sporządzono Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, który został przyjęty przez Radę Miasta Gdyni uchwałą nr XXX/721/17 w dniu 29 marca 2017 roku. W dniu 8 lutego 2023 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę nr  L/1510/23 o jego aktualizacji.

Koordynacja wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji pod marką Gdynia OdNowa została powierzona Laboratorium Innowacji Społecznych.

Aktualne informacje na temat stanu prowadzonych inwestycji oraz realizacji projektów społecznych można znaleźć na stronach:
  1. https://www.gdynia.pl/rewitalizacja/rewitalizacja-2,3963 
  2. http://lis.gdynia.pl/rewitalizacja-gdynia-odnowa/
  3. https://bip.um.gdynia.pl/rewitalizacja-obszarow-zdegradowanych-w-gdyni-2,9000/rewitalizacja-obszarow-zdegradowanych-w-gdyni,589109


Dodatkowych informacji w sprawie udziela:

Dział Rewitalizacji
Laboratorium Innowacji Społecznych
Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
tel.: 58 727 39 01; 58 727 39 04; 58 727 39 07
e-mail: rewitalizacja@lis.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 11.10.2023
Data udostępnienia informacji: 11.10.2023