Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - ul. Chylońska 135

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej 135 w Gdyni

 
 
PNL.6826.4.2017.AK2                                                                                 Gdynia, 7 grudnia 2017 r.

 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowieniaPrezydent Miasta Gdyni zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 grudnia 2017r., zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 135, oznaczonej jako działki nr 1927, 1929, 1930, 1932 o łącznej powierzchni 807m2, obręb 0010 Chylonia do czasu przedłożenia dokumentów poświadczających prawo do spadku po dotychczasowym właścicielu lokalu nr 19 oraz po dotychczasowych właścicielach lokalu nr 59.

Strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (http://gdynia.pl/bip/zawiadomienia-o-przeksztalceniu-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci,7259).
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego obwieszczenie.
 
Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, organ który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 07.12.2017
Data udostępnienia informacji: 07.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2019 13:07 Aktualizacja treści Adriana Kątnik
18.02.2019 12:53 Aktualizacja treści Adriana Kątnik
07.12.2017 15:36 Korekta Michał Kowalski
07.12.2017 14:28 Aktualizacja treści Paulina Grześ
07.12.2017 14:27 Aktualizacja treści Paulina Grześ
07.12.2017 14:27 Aktualizacja treści Paulina Grześ
07.12.2017 14:06 Aktualizacja treści Paulina Grześ